Debat & stemming “FREIRAUM”: Vrijheid in Brussel. Uw stem is belangrijk.

Freiraum © Sandra Kastl

do, 21.09.2017

Beursschouwburg Café

Auguste Ortsstraat 20-28

Wat betekent vrijheid vandaag in Europa? Waar wordt ze beknot of bedreigd? Wat is de waarde van vrijheid? Over dat alles kunt u meebeslissen tijdens onze voorstelling van het Europese project “Freiraum” op 21 september. Treed in debat met filosoof en Brusselexpert Eric Corijn over de huidige situatie op het vlak van vrijheid in Brussel, laat uw stem horen en neem actief deel aan het project. Word ambassadeur van het Freiraum-project en win een reis naar een Europese partnerstad.

Op een democratische manier kunt u meebeslissen welke van de door de experts geformuleerde vragen voor Brussel het meest relevant en actueel is. Wij nodigen vooraanstaande intellectuelen, spelers uit de culturele sector, vertegenwoordigers van de samenleving en activisten uit om vragen te formuleren over het dagelijks leven in Brussel en het belang van vrijheid. Op 21 september kunt u hierover mee debatteren tijdens een openbare bijeenkomst in de Beursschouwburg. Moderator van de avond is Eric Corijn.

De vier vragen:
1)      Europa is Brussel binnengedrongen als een vreemd lichaam.
Hoe kunnen we de integratie van die ‘vreemdeling’ bevorderen en van Brussel een volwaardige Europese hoofdstad maken? Hoe zou Brussel er dan uit moeten zien?
 
2)      Brussel wordt ervaren als een verdraagzame, buitengewoon diverse en ruimdenkende stad. Toch stuiten we geregeld op een onbehaaglijk gebrek aan zelfbeheersing, sociale controle en ordehandhaving.
Hoe kunnen we dat probleem aanpakken en wederzijds respect in de hand werken?
 
3)     Ook over de rechten van de (Vlaamse) minderheid wordt in Brussel door instellingen gewaakt. Die instellingen weerspiegelen echter niet de werkelijke diversiteit van de stad.
Hoe kunnen de rechten van minderheden bescherming blijven genieten in gecentraliseerde instellingen die bedoeld zijn voor een uiterst diverse stad?
 
4)      Over het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte wordt veel gedebatteerd.
Hoe kan openbare ruimte vrij toegankelijk blijven en voor uiteenlopende doelen gebruikt worden?

De definitieve vraag voor Brussel zal uiteindelijk worden doorgestuurd naar kunstenaars uit een andere Europese stad. Zij zullen zich over die vraag buigen en het resultaat eind 2018, begin 2019 voorstellen in hun stad en in de Beursschouwburg.

Word ambassadeur van het project: u kunt een citytrip winnen naar de Europese stad die zich met de Brusselse vraag bezighoudt, en ter plaatse aanwezig zijn bij de voorstelling van het definitieve project. Om deel te nemen vult u het formulier in dat we tijdens de bijeenkomst van 21 september uitdelen. Uit alle deelnemers worden op het einde van het evenement twee winnaars geloot.

“Freiraum” is een soort van Europees laboratorium. Eenieder kan, vanuit zijn eigen gezichtspunt en op basis van de eigen expertise, oplossingen aanreiken voor de vragen van anderen.
 

PROGRAMMA van de Avond

 • 18:00 uur: Presentatie van het project en voorstelling van de vier vraagstellingen
 • 18:30 - 20:30 uur: Debat over het onderwerp vrijheid in Brussel, o.l.v. Eric Corijn
 • 20:30 uur: Stemming over de meest relevante vraag voor Brussel en trekking van de winnaars
 • 21:00 uur: Einde. U kunt in het Beurs Café echter verder discussiëren
Onze moderator:
Eric Corijn is cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper. Op dit moment is hij professor Urban Studies aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is ook de oprichter van het COSMOPOLIS Centre for Urban Research aan de VUB, coördinator van het Erasmus Mundus Joint Degree in Urban Studies 4Cities, waarnemend voorzitter van het Brussels Studies Institute, directeur van de Brussels Academy en waarnemend voorzitter van de regionale ontwikkelingscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij zetelt in de jury van Stadsvernieuwingsprojecten Vlaanderen en is auteur van meer dan 250 publicaties. Recent verscheen van zijn hand The Brussels Reader. A small world city to become the capital of Europe (VUB Press).

Onze FREIRAUM experts:
 • Eric Corijn, cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper (VUB, Cosmopolis, Brussels Academy)
 • Philippe Van Parijs, professor Economie en Sociale Ethiek, oprichter van het Basic Income Earth Network (UCL, KU Leuven, Oxford)
 • Tom Bonte, directeur van de Beursschouwburg
 • Rajae Maouane, medewerker van Sarah Turine, schepen van Jeugd, Sociale Integratie en Interculturele Dialoog voor de gemeente Molenbeek
 • Sophie Alexandre of Leen de Spiegelaere, coördinatrices (Brussels Kunstenoverleg – Réseaux des arts)
 • Bie Vancraeynest, programmadirectrice Enter Festival (Demos)
 • An Descheemaeker, coördinatrice (BRAL)
 • Fatima Zibouh, sociologe (Centre d’études de l’Ethnicité et des Migrations / ULG)
 • Cristina Nord, programmadirectrice (Goethe-Institut Brussel)
 

Over het project “freiraum”

Uitgangssituatie en doelen

Europa verandert. Populistische en nationalistische partijen zijn in diverse landen aan een opmars bezig. Eurosceptische gevoelens zoals die tot uiting kwamen in het brexitreferendum blijven niet beperkt tot Groot-Brittannië. Portugal, Spanje en Griekenland worden geplaagd door drastische besparingsmaatregelen. Het integratieproces verloopt niet overal even snel. Landen als Roemenië of Bulgarije hinken wat dat betreft achterop. Kortom, Europa staat op diverse vlakken voor heel wat uitdagingen en zoekt naar antwoorden.

Het Goethe-Institut is een instelling met een Europese missie. Het verdedigt de visie van Europese integratie, pleit voor een gemeenschappelijke Europese culturele ruimte op basis van diversiteit en zelfstandigheid, en draagt waarden als inclusie, openheid, ruimdenkendheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel. Tegelijk is het zich bewust van de hierboven geschetste processen en van het huidige status quo dat als een crisis wordt ervaren. Blind vasthouden aan het bestaande discours van een verenigd Europa kan in die omstandigheden de indruk wekken dat men weigert de realiteit onder ogen te zien. Net zoals Europa de uitdagingen moet aangaan, moet ook het Goethe-Institut zijn Europees-politieke engagement benadrukken. Niet een naïef enthousiasme, maar een bereidheid tot productieve dialogen – waarin spanningen niet uit de weg worden gegaan – moet daarbij richtinggevend zijn.

Het omvattende project “Freiraum” levert een bijdrage aan deze nieuwe positionering. Het project loopt in de periode 2017 tot begin 2019. Centraal staat het begrip vrijheid, dat al sinds de verlichting een cruciale rol speelt voor de Europese cultuurgeschiedenis en het Europese zelfbeeld. Maar de belofte die dat begrip inhoudt, heeft een deel van zijn glans verloren. De ambivalentie ervan wordt steeds meer duidelijk, en lang niet alleen omdat landen als Polen of Hongarije – uitgerekend daar waar de sterke band met de Sovjet-Unie nog vers in het geheugen ligt – worden beheerst door een antiliberale politieke stijl. In het licht van dergelijke ontwikkelingen voelen veel partners van het Goethe-Institut zich onzeker en ongerust, en sommigen worden daadwerkelijk bedreigd. Voor hen wil het Goethe-Institut een uitwisselingplatform en een stabiele partner zijn. Het Goethe-Institut zoekt bovendien bewust naar nieuwe doelgroepen, hetzij kansarme jongeren met een migratie-achtergrond, hetzij diegenen die een sceptische en kritische kijk op dit Europa hebben, maar die nog voldoende openheid tonen om in dialoog te gaan. Tot slot moeten ook die mensen gemotiveerd worden die openstaan voor Europa en de EU, maar die dit alles voor vanzelfsprekend houden en hun stem niet laten horen.

Een initiatief van het Goethe-Institut in samenwerking met de Beursschouwburg
 

Terug