Europanetzwerk Digital "19 + 1 vrouwelijke kunstenaars ter gelegenheid van 100 jaar vrouwenkiesrecht" | Simon Schwartz (Graphic Novel) "The Parliament - 45 Lives for Democracy"

di, 13.07.2021

12:30 uur - 14:00 uur

Samen met het verbindingsbureau van het Duitse Parlament nodigt Europanetzwerk Deutsch U uit op een virtueel bezoek van de tentoonstellingen "19 + 1 vrouwelijke kunstenaars ter gelegenheid van 100 jaar vrouwenkiesrecht" | Simon Schwartz (Graphic Novel) "The Parliament - 45 Lives for Democracy" | Serpentina Hagner "Korte geschiedenis van een vanzelfsprekend feit - 100 jaar vrouwenkiesrecht in Duitsland. 
Tijdens deze virtuele rondleiding krijgt u een inzicht in de verhalen en perspectieven van negentien vrouwelijke kunstenaars rond het thema van het vrouwenkiesrecht; een onderwerp dat nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. Het grafische verhaal van Simon Schwartz, dat in 2019 verscheen, werpt een andere blik op de geschiedenis van de Duitse democratie. De navertelde biografieën van 45 parlementsleden - stilistisch aangescherpt, uitgerust met kernachtige citaten en korte, scherpzinnige tekstpassages - openen een nieuw inzicht in de persoonlijke lotgevallen van de parlementsleden en hun betekenis voor de Duitse geschiedenis.
 
12:30 | Verwelkoming
             Dr. Franziska Humphreys, Vertegenwoordiger Europanetzwerk Deutsch
 
12:35 | Voorstelling van de werkmethode van de afdeling "EU Verbindingsbureau" van het Duitse
            Parlament, Vesna Popovic, Hoofd van de afdeling PE 4
 
12:50 | Inleiding tot de tentoonstellingen
            Kristina Volke, plaatsvervangend hoofd en curator van de kunstcollectie van het Duitse Parlament
 
13:15 | Interpretatie & evaluatie van tentoonstellingsobjecten uit het perspectief van Europanetzwerk                    Deutsch-Alumni
 
13:45 | Open discussie & gezamenlijke uitwisseling 
 
Graag Uw aanmelding zenden voor 09.07.2021 europanetzwerk.deutsch-bruessel@goethe.de
De Zoom link zult U na aanmelding worden toegestuurd.
 

Terug