Посещения за запознаване с библиотеката

Goethe-Institut Bibliothek Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Вие преподавате немски и желаете заедно с учениците си да се запознаете с библиотеката на Гьоте-институт в България? Предлагаме Ви допълнение към обучението по немски език! Към предварително уточнени заедно с Вас теми ние посредничим с отнасяща се към Германия информация.
 
Предлагаме съобразени с възрастта посещения на библиотеката и тренинг за търсене на информация за ученици и учители. Посещението може да има за цел запознаване с ползването на библиотечния каталог, електронното заемане Онлайе, но също така да се фокусира върху различни теми (ползването на печатни медии/база данни/интернет).

Молим да уговорите посещението си с нас предварително, така че да успеем да организираме подходящи за Вас предложения, които да са интересни, индивидуални, тематично обвързани и отговарящи на познанията по немски език на учениците.