Гостоприемната култура
Библиотечни услуги за бежанци и имигранти

Wissen und Begegnung
Wissen und Begegnung | © Robert Kneschke - Fotolia.com

Пристигането в нова страна с различна култура и език изправя всички бежанци пред нови предизвикателства. За да се улесни тяхното пристигане, библиотеките в Германия се ангажират по различни начини, като по този начин допринасят за създаването на една гостоприемна култура.

"Пристигане в Лайпциг", "Някой е на път", "Преодоляване на чуждостта", "Диалог на немски", "С отворени обятия" – в много федерални провинции все повече и повече обществени библиотеки желаят да облекчат установяването на бежанците и имигрантите чрез специални услуги. При тези дейности библиотеките обикновено си сътрудничат с граждански инициативи. На първо място библиотеките предлагат своята медийна експертиза, но извън това срещата между хората и контакта с местните жители улесняват запознаването с новата среда.

Знание и срещи

При медийното предлагане библиотеките могат да се възползват от наличностите придобити през последните десетилетия за ползване от ,,гастарбайтери” и имигранти. С помощта на финансирани проекти и дарения, много от библиотеките са актуализирали тези многоезични наличности, и в момента те са на разположение на бежанците и имигрантите. Библиотеките освен това се стремят да достигнат хората директно в домовете им: например чрез медийните кутии на Бременската градска библиотека или Градската библиотека на Ерланген с комплектите си за развиване на езиковите умения. При специални библиотечни екскурзии пък библиотечните работници от Градската библиотека на Дуйсбург, а също и "Имигрантека"-та  в горнобаварското градче Грасау предоставят на желаещите многоезични медийни услуги. Важен акцент при библиотечните предложения за посрещане на бежанци и имигранти е поставен върху медиите за деца и младежи. При директото предлагане на библиотечни услуги тази целева група е на преден план – библиотеките в Кьолн предлагат спомоществователни и менторски програми за извънкласна работа с деца-бежанци. На други места градските библиотеки организират менторство за семейства, като част от инициативата за гостоприемство, а под названието "Пристигане в Лайпциг" Градската библиотека в Лайпциг обучава ментори за бежанците и търсещите убежище.
 
Творческият проект "Някой е на път" на Градската библиотека на Магдебург даде възможност децата-бежанци да разказват и да представят своите родни страни. С младежкия уъркшоп "Преодоляване на чуждостта” Международната младежка библиотека в Мюнхен предложи на млади германци и бежанци и имигранти възможности за креативно взаимодействие.

Библиотеката като място

Като се има предвид условията на живот на бежанците и търсещите убежище, във временни приюти без техническо оборудване и Wi-Fi, концепцията за библиотеката като място придобива специално значение: Обществените библиотеки по принцип предлагат нископрагови услуги, а сега се опитват да намаляват бюрократичните пречки за достъп още повече. Библиотечните карти се издават безплатно, премахнато е изискването за представяне на официални документи, а помещенията, достъпа до интернет и медийните услуги са предоставени на разположение. В Хамбург, например, гражданите даряват пари за безплатни клиентски карти, които дават възможност на бежанците и имигрантите да използват онлайн услугите на библиотеките, както и да наемат ограничен брой физически носители. Библиотеките предлагат езикови курсове и компютърни работни места за изучаване на немски език. Като се използват речниците от фонда на библиотеката се създават основни условия, които да гарантират, че помещенията на библиотеката могат да бъдат използвани за индивидуално и колективно учене. Езиковите курсове и инициативи като "Диалог на немски" на Хамбургските обществени библиотеки са  добре приети от хората. В приятна обстановка те могат да обменят опит и да създават нови контакти.

Доброволци, спонсориране и сътрудничество

Библиотечните услуги са възможни само чрез дарения, спонсорство и публично финансиране, а доброволците са от съществено значение за всички тези дейности. Поради това библиотеките работят в тясно сътрудничество с хуманитарни организации като фондация ,,Алфред Тьопфер” и германския Червен кръст, наема се персонал на доброволни начала, включително и много хора с имигрантски произход. През цялото време на ангажимента им те получанат подкрепа и професионално обучение от обществените библиотеки.

Първата стъпка към гостоприемната култура

Бежанците и имигрантите често са много разнородни групи. Те идват от различни държави с различни езици и културни среди. Поради това в началото библиотеките могат да им предлагат само основни услуги. Приносът на библиотеките към гостоприемната култура следователно е най-напред да се улеснява достъпа до информация, знания и срещи. Едва след като бъде възбуден интерес, библиотеките целенасочено могат да подходят към специфичните нужди на отделния човек.