Жените и информационните технологии „Става въпрос за окуражаване“

Жените и ИТ;
Снимка (детайл): © fotolia

Все по-малко жени в Германия решават да следват информатика. Това е причината те да са по-слабо представени в увеличаващия се компютърен бранш. Очертава се обаче промяна.

Лаура Лаугвитц отдавна се интересува от компютри. Но чак на 25 години, след като вече има бакалавърска степен по културна антропология, тя се решава да следва информатика. Никой ли не я е окуражавал или подкрепял преди това? В училище, разказва тя, посещавах курс по информатика. „Бях единственото момиче там.“ Момчетата обаче схващат и се справят с всичко бързо. „За разлика от тях, аз само се фрустрирах.“ По-късно в горния курс на обучение към това се добавя несимпатичен учител по математика и за Лаугвитц вече е ясно, че никога не би следвала специалност, за която са необходими знания по математика.
 
Много млади жени в Германия се чувстват като Лаугвитц. Те използват смартфоните си, таблети и лаптопи с голяма отдаденост, но малка част от тях стигат до идеята да играят активна роля в дигитализацията на обществото. Жените учат математико-технически специалности по-рядко от мъжете, те по-рядко работят във фирми за информационни технологии, по-рядко имат ръководни позиции в тях, по-слабо е присъствието им и при създаването на такива предприятия. Според изследване, проведено от Федералния съюз Германски стартъпи съвместно с Германски стартъп-монитор, през 2014 г. само единайсет процента от всички създадени стартъпи в Германия са инициатива на жени. В сравнение с предходната година делът ми дори е намалял.

„Girls’ day“, мрежи и един манифест

Как младите жени да бъдат въодушевявани да изучават съответните специалности и как талантът им да бъде насърчаван отрано? Как да бъдат мотивирани, за да се решат да следват информационни технологии и да избират професии в тази област? Политици, изследователски организации и училища полагат изключителни усилия повече подрастващи момичета да посещават предметите математика, информатика, природни науки и техника (наричани накратко МИПТ). Съществуват редица добри практики. Например беше обявен „Girls’ Day“, има национални инициативи като „Ела, изучавай МИПТ“ или мрежи за кариерно развитие като „Femtec“. Достатъчно ли е това обаче? На международното изложение за информационни технологии CeBIT през 2015 г. около 30 жени от сферата на дигиталната икономика настояха в „Манифест на основателките“ насърчаването на момичетата да обхване цялата образователна система още по-систематично.
 
Защото професионалните перспективи за завършилите МИПТ са много добри в Германия като център на високите технологии. В Берлин, столицата на германските стартъпи, има недостиг на програмисти. Но не само това – според Федералния съюз за информационна икономика, телекомуникации и нови медии Bitkom като цяло браншът на информационните технологии с почти един милион заети е най-големият индустриален работодател в Германия след машиностроенето. Постепенно започва да се говори за това. При начинаещите студенти в специалност информатика броят на жените от 2012 г. насам расте. Според Bitkom през зимния семестър на 2014/2015 г. около 7 700 жени в Германия са започнали да учат информационни технологии, пет процента повече от предходната година. С това жените представляват около 22 процента от всички първокурсници в специалностите от тази област.

Следване на информационни технологии без мъже

Някои жени съзнателно решават да следват без състуденти мъже. Висшето училище за техника и икономика в Берлин създаде първото обучение по информатика само за жени. „Не става въпрос за връщане към разделението по полове“, твърди ръководителката Юлияне Зигерис. По-скоро за равенство на шансовете и за окуражаване. „Много млади жени се интересуват от темата, освен това имат логически и математически умения.“ Те обаче се сравняват със съучениците си мъже, които вероятно от най-ранно детство не правят нищо друго в свободното си време, освен да седят пред компютъра. „Жените често мислят, че са лишени от равни изходни предпоставки“, казва Зигерис. Това е причината Висшето училище да рекламира обучението на жени като неизискващо предварителни знания по информационни технологии. Резултатът е налице. „За кратко време студентките забелязват, че са точно толкова добри или напреднали, колкото и мъжете.“
 
Нещо подобно се случва с Лаура Лаугвитц. За нея решаващият подтик оказват „Rails Girls“. Зад това име се крие международна мрежа от доброволци, които предлагат безплатни уъркшопи по програмиране за жени в редица големи градове. Идеята идва от Финландия, като междувременно и в Германия са създадени няколко групи. Лаугвитц посещава Rails Girls Берлин, първоначално като „новак“. Днес тя предава знанията си на други жени. Уъркшопите са харесвани, местата винаги свършват бързо – а много от участничките се срещат редовно и в последствие, за да надградят уменията си по програмиране. „Чудесно е, че с това предложение стигнахме до хората“, казва Лаугвитц. Все пак само групите Rails-Girls не са достатъчни, смята тя. „Необходима е широка културна промяна.“