Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Moving Images / Moving Bodies
Тяло и камера

 Кадър от изложбата Artemovendo - Видеоарт от Бразилия, Германия и Швейцария в Порто Алегрe, Бразилия, 2015 г.
© Карол де Гоес / Гьоте-институт Порто Алегре

Om Лудвиг Зайфарт

Когато първата преносима видеокамера излиза на пазара през 1967 г. в САЩ и през 1969 г. в Западна Европа, започва и развитието на видеоизкуството. Освен за технически експерименти, тя намира приложение за документиране на театрални представления, както и за заснемането на прости инсценировки, случващи се специално, за да бъдат записани.

Границата между документация и видеото като самостоятелно произведение на изкуството често се размива. Това важи и за началото на видеоизкуството в България, където, както и в други страни от Източна Европа, артистите получават по-широк достъп до видеотехника едва след падането на Желязната завеса. 

Днес техническия и естетически спектър на медията, включително и чрез дигитални манипулации, е значително по-широк –дори там, където по-рано има разлика в технологичното развитие заради политическите граници. 

Заниманието с човешкото тяло, в това число и изследването на междучовешките отношения, все така е централна тема във видеоизкуството. Това онагледяват представените в настоящата програма "Moving Images / Moving Bodies" примери от актуалната арт сцена в България и Германия. 

Планираната за ноември изложба в София с видео прожекции и инсталации, пъформанси, разговори и дискусии трябваше да се отложи заради пандемичната обстановка. Като подготовка за изложбата през 2021 г. през ноември и декември 2020 г. ще се състои разнообразна онлайн програма в платформата www.blinkvideo.de. Тя ще включи презентации на някои от артистите, участващи в "Moving Images / Moving Bodies", представени в следващите седмици по "двойки", с което да се покаже общото помежду им. 

Паралелно с това на платформата ще може да се види и международна програма на тема "Moving Images / Moving Bodies", курирана от Юлия Зьокеланд

Проектът включва още и курираната от Калин Серапионов и Красимир Терзиев онлайн програма, която представя поглед към видеоизкуството от България. Те е съпътствана от пространно есе на двамата куратори и художници, както и текстове към отделните филми.