Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1)Отиди директно в навигация на второ ниво (Alt 3)Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Поредица от философски дискусии
Философски вечери в библиотеката

Философски вечери в библиотеката
© Ирина Джонкова

Гьоте-Институт България е домакин на серия от срещи под надслов Философски вечери, които целят да поставят фокус върху основното, а не съпътстващото, към граничното, а не тривиалното.

Om Стилиян Йотов

Философски вечери си поставят за цел ако не да разтърсят, то поне да разхлабят мисловните ни навици и привички. В тях изявени хуманитаристи с академично-теоретична и практико-приложна нагласа ще поканят своите гости за участие в интелектуални разговори и дебати. Теми и въпроси на съвремието, проблеми на всекидневието ще се разглеждат в по-широкия контекст на мисловни традиции и модели, които сме склонни да наричаме „философски“. Защото философията живее и се развива не само в разредения етер на абстрактното мислене, а присъства във всеки опит да вникнем в сърцевината на жизненоважни моменти от заобикалящия ни свят и в нас самите. В една среда, в която ценностните сфери на науката и техниката, на морала, религията и правото, на икономиката и политиката, на изкуството и масовата култура, на спорта и развлеченията са се откъснали и разбягали една от друга, на нея, на философията се пада задачата да хвърля мостове, да апелира към комуникация. А там, където връзката между културни феномени изглежда безпроблемна и сякаш естествена, да провокира към критика и просвещение.

Философията имa предвид не само интереса към философията като „царица (Königin) на науките“, но и философския интерес към основното, а не съпътстващото, към граничното, а не тривиалното. Според Теодор В. Адорно „в крайна сметка като деца ние всички сме били философи“, а „опитът изобщо да се захванем сериозно с философия е нещо като опит за възстановяване на собственото детство“. Инициативата Философски вечери ще изпробва възможността, експерти да дискутират пред и с широка публика, да свърже университета с града, да разкрие потенциала на една световна културна институция на една приятелска страна като средище за поливалентни контакти и посредник за откриването на зрънца от универсален смисъл, за докосването до общи ценности в необозримото поле на многообразието и разноезичието.

Особено в ситуация на криза, на предчувствие за бъдеще, което крие неизвестност и заплахи, което може да промени изоснови начина ни на живот, потребността от философски размишления и разговори нараства. Защото помага да се измъкнем от тесните черупки на убежищата, в които сме се стаили, на предразсъдъците и стереотипите, заради които не се вслушваме в чужди мнения и не търсим опити за разбирането им и за разбирателство помежду ни. При това не със средствата на медиите, които ни правят омаяни зрители и пасивни консуматори, а те самите (почти) винаги изглеждат режисирани. Нито със средствата на експертното знание, за чието разбиране се нуждаем от посредници, или смятаме, че целта му е да ни мами. Особено днес, когато според мнозина живеем в ситуация на постистина. Философски вечери ще подложат на дискусия парещи теми, решенията по които – дори да са на момента удачни – изглеждат едностранчиви и непрозрачни като заклинания. Те са подкана за съпреживяване в полето на приключенията на духа.  

Годишнини на ключови събития – в историята и политиката, науката и изкуствата – или на видни личности са добър повод за равносметка. Кое е онова, което ги прави значими? С какво се променя влиянието им в епохите и в рецепцията на различните поколения? С какво могат да ни помогнат днес, за да се ориентираме по-добре при справяне с предизвикателствата на времето? Как живеят тези събития и лица в режимите на паметта и забравата, на възкресението и на преосмислянето им? Тези и сходни на тях въпроси са достойни да инициират публични дебати и да не оставят публиката безучастна. Философски вечери имат амбицията да създадат атмосфера, в която да се поражда резонанс.

Понякога нови книги в областта на хуманитарните и социалните науки заслужават не просто премиера и рецензии. Те инициират дебати още с появата си. Философски вечери с готовност биха се превърнали в арена, на която авторът да защити позициите си, критиката да предложи алтернативни гледни точки, публиката да се почувства в ролята на активен слушател, всичките участници да формират по-обосновано разбиране и оценка. 

Не на последно място Философски вечери ще осигури среда за интеркултурно посредничество във връзка появата на нови преводи на класически и знакови произведения от областта на хуманитарните и социалните науки на българки език. Защото културната идентичност се гради не само чрез търсене на изконна автентичност, а и чрез усвояване на чужди модели, чрез сливане на смислови хоризонти. Още повече в контекста на доминираща концепция за нова lingua franca, на конкуренция с алгоритмите на изкуствения интелект, на всепроникващо господство на натрапчиви образни и звукови послания.