Академия за културен мениджмънт 2019

Cultural Management Academy 2019 © Гьоте-институт

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ!
до 19 май

Дигиталната ера: култура и изкуства в преход

 

Отворена покана за участие

 
Филиалите на Гьоте-институт в София, Букурещ, Солун и Сараево обявяват отворена покана за участие в Академията за културен мениджмънт (АКМ) 2019. Изданието й тази година е посветено на темата „Дигиталната ера: култура и изкуства в преход” и ще изследва влиянието и употребата на новите технологии в мениджмънта на културни организации и проекти. Програмата включва Мрежова среща и инкубатор за идеи - CMA Network Meeting & Idea Camp през юли в Пловдив, Европейската столица на културата за 2019, и интензивен едноседмичен семинар, който ще се проведе през есента на място в държавите на участниците. В подкрепа на мисията си да развива капацитета на културните мениджъри и организации, Академията ще предложи възможности за стартово  финансиране на съвместни проекти през фонда на АКМ.
 
 

За АКМ

Академията за културен мениджмънт е програма за следдипломно обучение на културни мениджъри, чиято цел е да повиши капацитета им и да стимулира обмена и сътрудничеството в областта на културата на Балканите и в Югоизточна Европа. Основана през 2015 г. в София, с годините тя се разрасна до международна програма, осъществявана съвместно от Гьоте-институтите в София, Букурещ, Солун и Сараево. Мрежата на АКМ включва вече почти 200 културни мениджъри от България, Румъния, Молдова, Гърция и Босна и Херцеговина.
 
Всяка година АКМ предлага интензивни семинари в четирите участващи държави (включително лекции, уъркшопи и тренинги с местни и международни професионалисти), среща на мениджърите от настоящия випуск на Академията в България, фонд за финансиране на проекти и разнообразни други възможности за нетуъркинг, обмен на идеи и съвместна работа.
 
Партньори: EUNIC - Глобална мрежа на европейските национални културни институти и локалните й клъстери в България, Румъния, Гърция, Босна и Херцеговина, Столична община, Асоциация за развитие на София, Пловдив - Европейска столица на културата 2019, Colectiv A Association, Букурещки университет
 

 
Тематичен фокус 2019

 
През 2019 Академията е посветена на темата „Дигиталната ера: култура и изкуства в преход”. Чрез лекции, уъркшопи, дискусии и презентации участниците ще изследват влиянието на новите технологии и дигиталните системи върху културния мениджмънт и възможностите, които предлагат те.
 
Да се позиционираш в турбулентните времена на дигиталния преход е предизвикателство, което често изниква пред културните организации. Как технологиите променят очакванията на нашата публика? Как да се подготвим за срещата с тях, с виртуалните и добавените реалности? Какво е бъдещето на изкуството и културата в тази среда? Културните мениджъри трябва да познават нуждите на аудиторията си и да присъстват там, където тези процеси текат: във виртуалното пространство и мрежите за обмен на знание и комуникация. Но освен те мениджърите трябва да намерят пресечната точка, да примиря нуждата от контакт в реалния, материален свят с общуването във виртуалните общества.
 
В рамките на Академията дигиталното ще бъде разглеждано не само в ролята си на съдържание или обект на работа, а като цялостен инструмент в арсенала на културния мениджър: от комуникацията и връзките с обществеността до развиването на публики, от адаптирането към вечно променящия се технологичен пейзаж до социално ангажираните подходи и употреби на новите технологии. Програмата на академията ще обхване разностранни аспекти като авторското право, работа с архиви, набиране на средства, културни индустрии и други, и ще предложи място за рефлексия върху ролята на културния мениджър в дигиталния и аналоговия свят.
 
 

Формат, събития и дати

 
АКМ 2019 предлага:
 
1. Мрежова среща и инкубатор за идеи
3-7 юли в Пловдив, България

 
Началото на АКМ 2019 ще бъде дадено в Европейската столица на културата 2019 - Пловдив. Всички участници в тазгодишното издание на Академията ще се съберат на мрежова среща, посветена на темите „Дигиталната ера: култура и изкуства в преход“, „Европейски столици на културата в региона на Югоизточна Европа“ и „Международно сътрудничество и ролята на клъстърите на EUNIC“. Програмата, разработена от Янина Танева и „Фабрика за идеи” (София), ще насърчи обмена и колаборацията между участниците и ще създаде пространство за развитие на нови проекти.
 
 
2. Местни семинари
 
Гьоте-институтите в България, Румъния, Гърция и Босна и Херцеговина ще организират четири локални  едноседмични семинара, предназначени за участниците от съответната страна. Те ще включват лекции, уъркшопи, тренинги и други формати за развитие на капацитета на участниците, посветени на темата на АКМ 2019 - „Дигиталната ера: култура и изкуства в преход”. Програмата на семинарите е курирана от местни професионалисти и ще надгради познанията на участниците спрямо спецификата и предизвикателствата на местната културна сцена. Водещи семинарите ще бъдат местни и чуждестранни професионалисти от сферата на културния мениджмънт.
 
София – 2-6 октомври 2019
Букурещ – 16-20 септември 2019
Солун – началото на ноември, точните дати ще бъдат обявени допълнително
Сараево -  датите ще бъдат обявени допълнително
 
 
3. Възможности за финансиране на проекти
 
Фондът за проекти на АКМ е основан през 2017 г. като продължение на мисията на Академията да надгражда капацитета на културната сцена. Целта му е да даде на участниците възможност за развитие на нови проекти и съвместна работа с мениджъри от своята или други държави от региона. По този начин АКМ се стреми да изгради образователен модел, базиран едновременно на теория, практика, креативност и колаборация.
 
През 2019 фондът ще предложи следните възможности на участниците в Академията:
 • Затворена покана 1 (юли): До 5 проекта, развити в рамките на мрежовата среща в Пловдив, ще получат финансиране до 5000 евро
 • Затворена покана 2 (септември-октомври): След местните семинари през есента АКМ ще предложи допълнителна възможност за микрофинансиране (до 500 евро) за малки проекти/събития или мобилност на участниците

4. Нетуъркинг
 
Нетуъркингът е фундаментален елемент от работата на АКМ. За петте си издания Академията е изградила мрежа от близо 200 културни мениджъри от България, Румъния, Гърция и Босна и Херцеговина и 50 утвърдени професионалисти - лектори и водещи в програмата. Те идват както от четирите държави на АКМ, така и от Германия, Обединеното кралство, Франция, Полша, Чехия, Австрия и Испания.
 
Участието в Академията дава достъп до тази растяща мрежа от предприемачи, до подкрепа, менторство и още много възможности. Специален фокус на Академията ще бъде международното сътрудничество и съвместната работа между НПО и обществени институции с организациите от клъстерите на EUNIC.
 
 

За кого е АКМ?

 
Ако сте...
 • културен мениджър от България, Румъния, Гърция или Босна и Херцеговина с минимум 2 години опит
 • работите самостоятелно, в обществена институция или частна организация
 • искате да развиете своя капацитет и капацитета на организацията си
 • сте посветени на работа в културната сфера
 • искате да промените работната си среда към по-добро
 • искате да срещнете хора със сходно мислене от различни области на културата
 • искате да развивате нови проекти заедно с други културни мениджъри от Югоизточна Европа
 •  
...тогава АКМ е мястото за вас!
 
 

Език

 
Работният език на АКМ е английски. Някои уъркшопи/тренинги от програмата на местните семинари може да се проведат на официалния език в съответната държава.
 

Финансов принос на участниците

Таксата за участие*** в АКМ е:
България – 400 BGN
Румъния – 1000 RON
Гърция – 200 EUR
Босна и Херцеговина – 400 BAM
 
Таксата включва:
 • Участие във всички дейности на АКМ 2019 и достъп до фонда за финансиране на проекти
 • Пътни разноски от София, Букурещ, Солун, Сараево до мрежовата среща в Пловдив
 • Настаняване в Пловдив по време на мрежовата среща
 • Обяд и кафе паузи по време на всички събития (допълнителни дневни пари не се предвиждат)
 • Достъп до учебни материали онлайн
 • Менторство по време и след края на АКМ 2019
 
***Гьоте-институт предлага частични и пълни стипендии - моля, опишете в апликацията си своята мотивация за получаване на стипендия.
 

Кандидатстване

 
Моля, подайте кандидатурата си, включително попълнен формуляр за участие до 19 май 2019 (удължен!) на cma.sofia@goethe.de:
 
Технически изисквания:
 • Кандидатурите трябва да бъдат на английски език.
 • Темата (subject) на имейла трябва да е CMA (Name, Surname)
 • позволени са следните файлови формати: .doc, .docx, .pdf и изображения (ако имате допълнителни материали).
 • файловете, приложени към имейла не трябва да надвишават 10 мегабайта! Сървърът автоматично ще отхвърли имейли с по-голям размер. Не се приемат линкове за даунлоуд.

Повече информация тук.