EthicAI=изкуствен интелект и етика

EthicAI=Изкуствен интелект и етика: отворена покана © Гьоте-институт България

Отворена покана за участие


Гьоте-институтите в Югоизточна Европа отправят отворена покана за участници в онлайн програмата EthicAI=LABS, част от EthicAI=Аcademy for AI & Ethics. Проектът цели да създаде пространство за интердисциплинарен и критичен диалог по темата „Изкуствен интелект и етика“ в региона.

Място и дати: онлайн програма, юни-ноември 2021
Срок за кандидатстване: 31. март 2021 г.

Търсят се експерти от различни дисциплини, които да участват в шестмесечна онлайн програма от работилници и нетуъркинг събития, както и да допринесат с колаборативен проект (напр. алгоритъм, статии, доклади, произведение на изкуството или други експериментални формати).
 

Проектът се фокусира върху следните аспекти на изкуствения интелект и етиката:
 • Лингвистика: усвояване и обработване на езика, преводи, езикът като комуникация между човек и ИИ;
 • Проблемни точки: когнитивни процеси, грешки, дискриминация, защита на данни, ИИ като инструмент за справяне с конфликти и етически проблеми или стъпка към утвърждаването им;
 • Креативност: творчество, базирано на алгоритми, авторско право и цензура;
 • Медия: използването на личните данни в политическата поляризация; пропаганда и реклама; бъдещето на deepfake;
EthicAI=Labs е лабораторен формат за междудисциплинарни експерименти. Всеки участващ Гьоте-институт (Босна и Херцеговина, България, Гърция, Румъния, Турция, Хърватска) избира трима участници в три различни дисциплини от съответните държави. В тази регионална общност участниците се разделят на работни групи с фокус върху някоя от основните теми на проекта.
Проектът цели изследване и задълбочено осмисляне на актуални въпроси свързани с посочените теми и с фокус върху ролята на ИИ върху живота на хората. Целта е да се представи отворена тематична рамка за дебат и излагане на различни гледни точни и аспекти в контекста на ИИ и връзката му с човечеството.
 
Избраните участници ще споделят и задълбочават своето разбиране и принос в темите на проекта, изучавайки етиката през призмата на политиката, законодателството и икономиката.
 • 4х двудневни тематични уъркшопа, състоящи се от отворени лекции, затворени сесии, културни събития и др.;
 • 1х еднодневно професионално нетуъркинг събитие със специалисти, организации и компании, работещи в сферата на ИИ в региона;
 • 1х еднодневен AI=Summit или финална конференция със специалисти и експерти от Европа;
 • разнообразни затворени и отворени работни сесии;
 • менторство;
 • стипендия от 700 евро на участник;
 • малък продукционен бюджет за всяка група.
Проектът цели да създаде пространство за обмен на идеи и да насърчи участниците да бъдат проактивни в създаването на програмата като имат възможността и сами да предлагат лектори, събития и менторски сесии.
Поканата е отворена за:
 
 • Философи, психолози, социолози, антрополози, политолози и други специалисти от сферата на хуманитарните науки;
 • IT специалисти, програмисти, анализатори на данни, математици, уеб разработчици;
 • Артисти, куратори, специалисти работещи в сферата на културата, културолози;
 • Писатели, активисти, обществени лидери и други специалисти, които се интересуват или имат опит в или професионален интерес към ИИ. 
 • В програмата ще се включат хора от Босна и Херцеговина, България, Гърция, Румъния, Турция и Хърватска, настоящата покана е насочена само към участници от България.
Работните групи се състоят от трима специалисти, идващи от различни сфери на дейност (1) Изкуство, (2) Философия, Социални науки и Право и (3) Технологии.
 
Участниците трябва да са отворени към работа в екип, към нови гледни точки в контекста на проблематични теми, проактивни и готови за диалог с разностранни мнения. Участниците трябва да са любопитни и да умеят да изследват самостоятелно нови теми и възможности за сътрудничество.
От участниците се очаква да:
 
 • споделят своята експертиза с останалите участници в проекта, проактивно да изследват тематиката на програмата, да споделят и да обсъждат новите си знания и заключения;
 • разширяват кръга си от професионални контакти в региона, проучват възможности за партньорства в региона на Югоизточна Европа;
 • предлагат експерти, които да се включат в програмата;
 • вписват резултатите и новите познания от събитията под формата на статии, интервюта, блог постинги;
 • сътрудничат в създаването на финален продукт (напр. алгоритъм , творчество, документ) и го представят пред по-широка публика на финалното събитие;
 • да участват в ежемесечни срещи с останалите участници и координаторите от местния Гьоте-институт.
Програма:
 
 • 31.03. – краен срок за кандидатстване;
 • 10.04. – избор на участниците;
 • 20.04. – Нетуъркинг събитие;
 • 08.06. – Работилница 1 + отворена програма;
 • 06.07. – Работилница 2 + отворена програма;
 • 02.09. – Работилница 3 + отворена програма;
 • 06.10. – Работилница 4 + отворена програма;
 • 22.11. – EthicAI=Summit.
Проектът ще се състои изцяло онлайн в периода между юни и ноември 2021, ще включва лабораторната програма на EthicAI=LABS , както и серия от допълнителни онлайн събития.

Работният език е английски.
Изпратете ни следните документи на английски език преди 31.03.2021, полунощ централно европейско време:
 
 • биография;
 • мотивационно писмо, в което описвате какъв е опитът ви по темата, както и защо бихте искали да сте част от този проект;
 • допълнителни документи: портфолио, референции и др.
 
Изпратете файловете в PDF формат на adriana.rangelova.extern@goethe.de със заглавие: "AI-Bulgaria - Application". Максимален размер на прикачените файлове: 10 MB (писма с прикачени файлове над този размер ще бъдат автоматично отхвърляни от сървъра!)