За проекта

Младежи гледат от покрива на сграда Снимка: Ант Розецки © unsplash

Видими знаци на сътрудничество

Проектът Freiraum (Свободно пространство) си поставя за цел да разгледа какво е състоянието на свободата в европейските градове. Какви въпроси възникват, когато граждани, учени и творци размишляват върху понятието „свобода“, изхождайки изцяло от специфичния местен контекст? Какви проблеми сa разпознаваeми в един град? Разменяйки своите въпроси, 42 Гьоте-института из цяла Европа и техните партньори от областта на изкуството и гражданското общество формулират креативни отговори – от полезната перспектива на дистанцията, един за друг. Представяме ви акцентите на проекта.
 

Европа се променя. Популистки и националистически партии преживяват разцвет в много страни. Скептицизмът спрямо Европейския съюз, ясно проявил се в референдума за Брекзит, не е ограничен само до Великобритания. Португалия, Испания и Гърция са принудени да приемат мерки за строги бюджетни икономии. Процесът на интеграция също протича с различни скорости, страни като Румъния или България в обозримо бъдеще ще играят маргинална роля. Накратко: Европа е изправена пред много и различни предизвикателства и търси отговори.
 
Гьоте-институт: приемаме предизвикателството и поставяме нови европейски политически акценти

Гьоте-институт е институция с европейска мисия. Той се застъпва за идеята за обединена Европа и за едно общо, но многообразно културно пространство. В основата му са залегнали ценности като отвореност към идеи, свобода на движение, справедливост и интеграция на всички членове на обществото. В същото време Гьоте-институт осъзнава, че почти навсякъде днес статуквото в Европа се възприема като кризисно. Сляпото придържане към разказа за една обединена Европа лесно може да бъде прието като отхвърляне на реалността. Както Европа трябва да откликне на предизвикателството на настоящата ситуация, така и Гьоте-институт следва да постави по-ясни акценти в своя европейски политически ангажимент. Тук от водещо значение не трябва да е наивният ентусиазъм, а готовността за диалог – диалог, който със сигурност ще бъде изпълнен с напрежение.

Freiraum: заявяваме позиция, насърчаваме партньори, включваме нови целеви групи
 
Гьоте-институт заема ясна позиция с дългосрочния си проект Freiraum, който се провежда от 2017 до началото на 2019 г. Във фокуса му е поставено понятието за свобода, което от Просвещението насам е изключително важно за европейската идентичност. Но уверението, което носи това понятие, в наши дни е загубило от блясъка си. Амбивалентността на понятието за свобода днес се вижда ясно и то далеч не само, защото в страни като Полша или Унгария например преобладава антилибералният политически стил. С оглед на това развитие много партньори на Гьоте-институт се чувстват несигурни, а някои от тях и действително заплашени. Гьоте-институт се стреми да бъде техен надежден партньор и чрез проекта Freiraum да даде ясен знак за сътрудничество.

Чрез проекта Гьоте-институт би искал да достигне до нови целеви групи: до често пъти маргинализирани млади хора с мигрантски произход и до онези, които гледат критично или най-малкото скептично към днешна Европа, но са достатъчно открити за разговор. Задачата ни е да мотивираме и онази група от хора, които са отворени към Европа и в същото време приемат това за даденост, да изразят своето мнение.

Етапи на проекта: измисляме въпроси, създаваме тандеми, разменяме въпроси, намираме отговори

В центъра на Freiraum е залегнала идеята за създаване на мрежа. Проектът следва да протече по следния начин: до края на септември 2017 г. всеки от участващите 42 европейски Гьоте-института заедно с различни местни партньори – театри или центрове по изкуствата, неправителствени организации, университети, съюзи, инициативи – разработва въпрос, свързан с понятието за свобода. Той трябва да е фокусиран върху съвсем конкретни проблеми, които са от съществено значение за съответното място. За да бъде задълбочен и изяснен този въпрос, всеки институт може да отдели време за интензивно проучване, организирайки например семинар с партньорите и с външни експерти.

Как погледът отвън може да помогне за съживяването на европейската идея
 
През втория етап до началото на ноември 2017 г. участващите 42 Гьоте-института и техните партньори създадоха кратки видеа с продължителност от около две минути, които визуализират съответния въпрос и обясняват контекста. Те бяха прожектирани по време на среща във Варшава, състояла се на 4-5 декември 2017 г. Целта на срещата беше да се представят въпросите и да се изтегли жребий за така наречените „тандеми“ – тоест да се определят по два Гьоте-института, които да работят заедно в рамките на проекта Freiraum, като разменят въпросите си и съвместно с местните партньори формулират отговор на въпроса на другия институт от тандема.

Ето един пример: Гьоте-институтите във Варшава и Дъблин са определени за тандем чрез жребий. Дъблин взема въпроса на Варшава и заедно с неговия партньор развива проект, респективно прави предложение за формат – и обратното. За нас е важно във фокуса на внимание да бъдат поставени местните партньори и техните представи, идеи и начинания, а не тези на Гьоте-институтите. Така всяка двойка тандеми създава две продукции, които ще бъдат представени и на двете места, тоест както във Варшава, така и в Дъблин. Крайният срок за изпълнение на проекта е началото на 2019 г.
 
Ние вярваме, че погледът отвън помага за оценяването на ситуациите по нов и различен начин. Сигурни сме, че за ситуация, която изглежда проблематична, може да се предложи креативно решение, ако тя бъде погледната от друг ракурс. Убедени сме, че точно този обмен носи шанс за съживяване на европейската идея, която често пъти днес се възприема твърде абстрактно.