Мениджмънт в културата
АКАДЕМИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА

АКМ София-Букурещ-Солун АКМ София-Букурещ-Солун

Изграждане на капацитет в културата чрез образование, обмен и нови партньорства


---> ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ДОКЛАДИ: Пътища към иновация в културата


Академията за културен мениджмънт стартира през 2014 г. по инициатива на Община София и „Асоциация за развитие на София“ като част от кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2019 г. През 2015 г. Гьоте-институт се включва като съорганизатор на проекта. Тогава се разширява и обхватът на Академията и в нея се включват културни мениджъри от цялата страна.
 
Академията за културен мениджмънт цели изграждането на капацитет в културния сектор чрез образователни курсове с водещи специалисти от страната и чужбина.
 
Участници в Академията са представители на общински и национални институции, както и на независими организации от различни области. Участват както културни мениджъри с богат опит и реализирани проекти, така и такива, които тепърва започват професионалния си път в сферата. По този начин се цели да се стимулира обменът между държавни и независими културни оператори и да се насърчават партньорства и смесване на различни жанрове и полета.
 
Академията за културен мениджмънт е програма за следдипломна квалификация, която е сертифицирана от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който е и партньор на проекта.
 
Партньори на Академията са Австрийско посолство, Британски съвет, Френски културен институт, Полски институт, Институт Сервантес и Чешки център, което позволява да се представят различни гледни точки и опит в сферата на културния мениджмънт от различни страни в Европа.
 
От 2016 г. насам Академията се провежда изцяло на английски език поради силно интернационалния характер на програмата.