Актуално
АКАДЕМИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА

KMA 2016, Learning Journey nach Berlin Goethe-Institut Bulgarien

Отворена покана за участие в Академията за културен мениджмънт 2017

Гьоте-институт България, Гьоте-институт Букурещ, Гьоте-институт Гърция
Община София
Асоциация за развитие на София
                       
в сътрудничество със Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
 
имат удоволствието да обявят                                   
 
ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В
АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ  СОФИЯ 2017

 
 
Академия за културен мениджмънт е програма за следдипломна квалификация, която през 2017 г. ще се проведе едновременно в София, Солун и Букурещ с три независими групи с участници и споделена учебна онлайн платформа и учебни формати.Програмата включва едноседмичен интензивен образователен курс в София с лекции, семинари, дискусии и индивидуални занимания с български и чуждестранни професионалисти от сферата на културата, както и образователна онлайн платформа с индивидуални и групови задачи. Кулминация на програмата ще бъде международна конференция за културен мениджмънт и среща за изграждане на мрежи, в която ще вземат участие всички участници от групите в София, Солун и Букурещ, както и международни гост-лектори. След успешно завършване на академията Гьоте-институт ще избере стартиращи съвместни проекти между участниците в трите града, които да бъдат финансирани.
 

Защо да кандидатствате?

Програмата ще предложи на участниците възможност за международен обмен и създаване на професионални контакти чрез отворена, практически ориентирана образователна платформа. Участниците ще развият нови умения и опит за изграждане на международни сътрудничества. Ще им бъдат предложени отлични възможности да изградят международна мрежа от контакти, както и да включват в портфолиото си участие като лектори на международна академична конференция и публикации на авторски текстове. Участниците ще могат не просто да развият нови съвместни проекти с международни партньори, но и да получат стартово финансиране за тях.

Програмата в София цели да подготви местната сцена и занимаващите се професионално с култура за предизвикателствата и възможностите в близкото бъдеще: българското председателство на ЕС през 2018 г., Европейската годината на културното наследство през 2018 г., разработването на Стратегията за поставяне на културата в центъра на международните отношения на ЕС и др.


Какво да очаквате?

Интензивен едноседмичен курс в София с лектори от България и чужбина. Общност от единомислещи специалисти от сферата на културата в България, Румъния и Гърция. Индивидуална и групова работа, взаимна обмяна на опит и обучение, подкрепа и менторство онлайн. Програмата на Академията в София е курирана от Севдалина Войнова, Асоциация за развитие на София, със съдействието на международен кураторски екип. Едноседмичният курс ще завърши с „лагер за идеи" – събитие за развиване на нови идеи за съвместни проекти. Основната тема на програмата е международното сътрудничество и начини за постигане на успешни международни и интердисциплинарни съвместни проекти и сътрудничества, идентифициране на нови тенденции в международния културен мениджмънт, оценяване на професионалните рискове и посрещане на несигурността на съвместната трансгранична дейност, организационни, маркетинг и комуникационни стратегии за международни публики.

Основни теми на курса в София: преценяване на риска при международни съвместни дейности; програмиране на международни фестивали и проекти; мрежи и създаване на нови контакти; финансиране и алтернативни източници на финансиране за международни сътрудничества; договориране, маркетинг и комуникации с международни публики; оценка и планиране на бъдещи международни художествени инициативи. Участниците ще имат възможността да се учат от водещи европейски фестивални куратори, специалисти по международно авторско право, експерти и съавтори на европейски политики в областта на културата и изкуството. 

При покриване на определени критерии участниците в програмата в София ще получат сертификати, даващи и ECTS кредити.


График

12-16 юни – едноседмичен курс в София
10-30 юли – покана за предложения за участие (с текст, лекция, уъркшоп и др.) в международната конференция за културен мениджмънт
юли - август – онлайн обучение и индивидуални задачи
28-30 септември – международна конференция за културен мениджмънт и мрежова среща в София
октомври – затворена покана за финансиране на съвместни проекти на участниците в Академията


Кой може да участва?

Специалисти от културната сфера, в т.ч. куратори на литературни, дизайн, архитектурни, театрални и филмови фестивали и програми, мениджъри на музеи, галерии, арт клубове, библиотеки, представители на общинска администрация, фондации, читалища, неправителствени организации.
Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска степен и да владеят свободно английски език.


Такса за участие в курса в София: 200 евро

Таксата включва:
- участие в едноседмичен интензивен курс и тридневна международна конференция и мрежова среща;
- сертификат от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ след успешно завършване на курса*;
- храна и учебни материали;
- онлайн система за обучение;
- оценяване на индивидуалните работи от специалисти;
- менторство/консултации с български и международни специалисти;
- възможност за участие в международна академична конференция и за публикуване на текстове;
- възможност за развитие на нови съвместни международни проекти и получаване на начално финансиране от 2500 евро.
 
*Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е партньор и консултант на Академията за културен мениджмънт и програмите в трите града, София, Букурещ и Солун. Университетът официално ще сертифицира курса и ще издаде сертификати на участниците, ако са покрити академичните критерии.

** Гьоте-институт предоставя възможност за намаление на таксата в случай, че кандидатът има основателни причини и се отличи със своята мотивация и потенциален принос към целите на Академията. 
    

Как да кандидатствате?

- Писмо (до 1 страница) на английски език, в което представяте мотивацията си, както и проект, който бихте искали да разработите в бъдеще и евентуално да намерите партньори за него чрез Академията. Молим Ви тук да упоменете дали изрично искате да получите сертификат от СУ „Св. Климент Охридски“;

- актуална автобиография и копие на дипломата за висше образование, ако искате да получите сертификат от СУ „Св. Климент Охридски“;

- допълнителни материали, например портфолио, линкове и др. (ако е приложимо).
 
Моля, забележете, че размерът на пакета документи не трябва да надвишава 7 МВ.


Всички документи трябва да бъдат изпратени електронно на адрес cma.sofia@goethe.de не по-късно от 8 май 2017 г.

20 кандидати ще бъдат избрани от проектния екип на Академията за културен мениджмънт с представители от Гьоте-институт, Столична община, Асоциация за развитие на София и програмния куратор Севдалина Войнова. Избраните участници ще бъдат уведомени до 12 май 2017 г.