Актуално
АКАДЕМИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА

KMA 2016, Learning Journey nach Berlin Goethe-Institut Bulgarien

Академия за културен мениджмънт: Актуално

ПЪТИЩА КЪМ ИНОВАЦИЯ В КУЛТУРАТА

Културни политики на европейско и местно ниво и бъдещи сценарии за културния мениджмънт
                         
Отворена покана за доклади
в рамките на
Академия за културен мениджмънт 2017 – София, Букурещ и Солун

 
 
Гьоте-институтите в София, Букурещ и Солун, Столична община и Асоциация за развитие на София имат удоволствието да обявят отворена покана за доклади в рамките на техния общ проект – Академия за културен мениджмънт, която е организирана в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ и сертифицирана от университета (в частност програмата в София) и от Солунския университет „Аристотел“ (в частност програмата в Солун).
 
Теоретици и практици от България, Гърция и Румъния могат да изпращат доклади, в които да предлагат иновативни подходи и нови перспективи върху културния мениджмънт и културни политики на европейско, национално и местно ниво.
 
Редакционната комисия, състояща се от експерти в сферата на културния мениджмънт от България, Гърция, Румъния и Германия, ще избере доклади, които да бъдат представени и обсъдени на международната конференция със същото име и отново част от АКМ 2017 на 29 септември 2017 г. Докладите ще бъдат публикувани и в печатна и дигитална публикация.
 

1. Изисквания

1.1. Съдържание


Какви иновации в културата са необходими предвид настоящата ситуация и културните политики в България, Румъния и Гърция? Как културния мениджмънт може да допринесе за такава иновация? Какво е бъдещето на културния мениджмънт? Какви са възможните нови подходи и средства? Как политики на европейско, национално и местно ниво могат да отговарят повече на нуждите на културата? Каква е ролята на културния мениджър в сферата на културните политики?
 
Теоретици и практици от сферата на културния мениджмънт са поканени да предложат възможни отговори и решения, но също така да повдигнат и други важни въпроси спрямо културния контекст в България, Гърция, Румъния и Европа като цяло.
 
Чрез отворената покана организаторите търсят различни позиции и гледни точки върху културните политики на европейско, национално и местно ниво, както и коментари, критики, рефлексии и препоръки, основаващи се на примери от практиката и опита на кандидатите. Организаторите целят да картографират възможни решения и предложения за промени и иновации чрез нови подходи и насърчаване на диалога между политиките и практиката в сферата на културния мениджмънт. Аргументация чрез примери от практиката ще бъдат високо оценени.
 
Освен това докладите могат да бъдат разработени в контекста на Европейската програма за култура.


1.2. Формат

Докладите могат да бъдат на английски, български, гръцки или румънски, но приоритетно на английски.
 
Докладите трябва да съдържат:
- Заглавие и подзаглавие на доклада
- Името на автора и информация за него/нея (позиция, месторабота, академична титла)
- Ключови думи
- Графики, таблици и изображения (ако са необходими)

Резюме: 
- На английски
- До 1500 знака
 
Пълна версия на доклада:
- 6 до 10 страници А4, в това число графики, таблици и изображения и библиография
- Times New Roman, 12 pt.
- 2 cm поле от всички страни
 

2. Кандидатстване и крайни срокове
 
Първи етап:
Кандидатите изпращат резюме на доклада и кратка биография до 31 август 2017 в дигитален формат (.doc, .docx) на cma.sofia@goethe.de
Избраните кандидати ще бъдат информирани до 11 септември 2017.
 
Втори етап:
Резюметата на кандидатите ще бъдат представени и дискутирани в работни групи по време на международната конференция на АКМ 2017 на 29 септември.
 
Трети етап:
Избраните кандидати трябва да изпратят финална версия на доклада си до 31 октомври в дигитален формат (.doc, .docx) на cma.sofia@goethe.de
 
До пролетта на 2018 публикацията с всички избрани доклади и други специално възложени статии и впечатления от АКМ 2017 ще бъде публикувана в печатен и дигитален формат.


3. Редакционна колегия
 
Редакционната колегия избира докладите, които ще бъдат включени в публикацията, въз основа на изпратените резюмета.
 
Членове на редакционната колегия (подлежи на допълване):
- Аргиро Барата (АКМ Солун)
- Мики Бранисте (АКМ Букурещ)
- Стефка Цанева (АКМ София, Гьоте-институт България)
- Енцио Ветцел (директор на Гьоте-институт България)
- Петя Колева (Интеркултура Консулт)
- Владия Михайлова (куратор, Галерия Васка Емануилова, клон на СГХГ)
- Малина Едрева (Председател на Комисията за култура към Столична община)
- Светлана Ломева (директор на Асоциация за развитие на София)
- Д-р Нели Стоева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
- Д-р Георги Вълчев (зам.-ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
 
 
4. Кой може да кандидатства?

- Участници във всички издания на АКМ 2014, 2015-2016, 2016 и 2017
- Теоретици и практици в сферата на културния мениджмънт и културните политики от България, Гърция и Румъния
 
 
5. Защо да кандидатствате?
 
Избраните кандидати ще имат:

- Възможност да публикуват доклад в професионална публикация за културен мениджмънт, която ще бъде разпространена дигитално и аналогово в България, Гърция, Румъния, Германия и други европейски страни по комуникационните канали на всички организатори и партньори на АКМ: Гьоте-институтите в София, Букурещ и Солун, както и други Гьоте-институти в Европа, Столична община и Асоциация за развитие на София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Солунски университет „Аристотел“, мрежата на чуждестранните културни институти EUNIC.
- Възможност за обмен и менторство от членовете на редакционната колегия.
- Възможност за професионален обмен и дискутиране и по този начин обогатяване на докладите по време на международната конференция.
- Избраните кандидати (които не са участвали в АКМ досега) стават членове на мрежата на АКМ.
- Избраните кандидати (които не са участвали в АКМ досега) получават 50% намаление от таксата за участие в бъдещи издания на АКМ.
 
 
6. За Академията за културен мениджмънт (АКМ)
 
АКМ започна като проект на Асоциация за развитие на София в сътрудничество със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2014 като част от кандидатурата на града за Европейска столица на културата. Основната цел на проекта е изграждането на капацитет и повишаването на компетенциите на културните оператори в София и региона във връзка с предизвикателствата на големи културни инициативи като Европейска столица на културата.
През 2015 г. Гьоте-институт и партньорите му в България от Институт Сервантес, Чешки културен център, Френски институт и Австрийското посолство се включиха в проекта и така обхватът на АКМ беше разширен – в нея участваха културни мениджъри от цяла България и лектори от Германия, Великобритания, Чехия, Полша, Австрия, Испания и Франция. АКМ досега е включвала лекции, работилници и семинари, както и съпътстващи публични събития и дискусии, мрежови срещи и учебния пътувания в чужбина.

Партньори на АКМ са чуждестранните културни институти от мрежата EUNIC в България, което дава силно международно измерение на програмата.

След две успешни издания на АКМ, реализирани от Гьоте-институт България в сътрудничество със Столична община и Асоциация за развитие на София, както и въз основа на постигнатите резултати и ефекта върху местната културна сцена, Гьоте-институтите в Букурещ и Солун също се включиха и решиха да приложат модела в своите градове. През 2017 Академията за културен мениджмънт има три клона – в София, Букурещ и Солун. Във всеки от трите града беше сформирана група с местни участници, които вече взеха участие в интензивен едноседмичен курс през юни-юли. В края на септември освен международната конференция за културен мениджмънт в София ще се проведе и мрежова среща за участниците в АКМ 2017, с която се цели обмен и насърчаване на сътрудничеството и разработване на съвместни проекти, които ще бъдат финансово подкрепени от фонда за проекти на Академията за културен мениджмънт.


_________________________________________________
_________________________________________________
 

Отворена покана 2017


Гьоте-институт България
                       
в сътрудничество с Община София, Асоциация за развитие на София, Гьоте-институт Букурещ, Гьоте-институт Гърция и Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
има удоволствието да обяви                     
              
 
ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В
АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ  СОФИЯ 2017

 
 
Академия за културен мениджмънт е програма за следдипломна квалификация, която през 2017 г. ще се проведе едновременно в София, Солун и Букурещ с три независими групи с участници и споделена учебна онлайн платформа и учебни формати, както и с обща среща на всички участници и конференция в София. Освен теоретичното образование и обмена между практици от сферата на културния мениджмънт Академията предлага тази година и допълнителна възможност да се разработят съвместни проекти, за които да се кандидатства за финансиране от Гьоте-институт. По този начин Академията дава възможност за комбиниране на теорията и практиката в културния мениджмънт и да подпомогне задълбочаването на съвместната работа между институциите.Програмата включва едноседмичен интензивен образователен курс в София с лекции, семинари, дискусии и индивидуални занимания с български и чуждестранни професионалисти от сферата на културата, както и образователна онлайн платформа с индивидуални и групови задачи. Кулминация на програмата ще бъде международна конференция за културен мениджмънт и среща за изграждане на мрежи, в която ще вземат участие всички участници от групите в София, Солун и Букурещ, както и международни гост-лектори. 
 
Всеки от трите курса в София, Букурещ и Солун има тематичен фокус в зависимост от особеностите и нуждите на местната културна сцена:
 • Солун: Иновация в творческите индустрии и организации, куратор: Аргиро Барата
 • Букурещ: Изграждане на капацитет в културния сектор в рамките на културните стратегии (например Европейска столица на културата), куратор: Мики Бранисте
 • София: Международно сътрудничество и копродукции.
След успешно завършване на академията Гьоте-институт ще избере стартиращи съвместни проекти между участниците в трите града, които да бъдат финансирани.


Защо да кандидатствате?

Програмата ще предложи на участниците възможност за международен обмен и създаване на професионални контакти чрез отворена, практически ориентирана образователна платформа. Участниците ще развият нови умения и опит, за да менажират успешно работата си и същевременно да работят за изграждането на международни партньорства.

Ще им бъдат предложени отлични възможности да изградят международна мрежа от контакти, както и да включват в портфолиото си участие като лектори на международна академична конференция и публикации на авторски текстове. Участниците ще могат не просто да развият нови съвместни проекти с международни партньори, но и да получат стартово финансиране за тях (до 2500 евро) и да работят по реализацията.


Какво да очаквате?

Интензивен едноседмичен курс в София с лектори от България и чужбина. Общност от единомислещи специалисти от сферата на културата в България, Румъния и Гърция. Индивидуална и групова работа, взаимна обмяна на опит и обучение, подкрепа и менторство онлайн. Едноседмичният курс ще завърши с „лагер за идеи" – събитие за развиване на нови идеи за съвместни проекти. 


*** Накратко:
 
 • Лектори от България, Германия, Гърция и Румъния с богат опит от работата по големи международни проекти и копродукции;
 • Разнообразие на образователните формати и методи: лекции, презентации, дискусии, практически обучения, изнесени събития + формата "Лагер за идеи";
 • Създаване на контакти с български международни практици, експерти, както и с представители на международните културни институти и други културни организации в България;
 • Възможност за индивидуални консултации;
 • Допълнителни образователни материали и събития;
 • Вечерни събития за създаване на нови контакти, споделяне и обмен.

***График
 
 • 10-15 юли – едноседмичен курс в София;
 • юли-август – покана за предложения за участие в международната конференция за културен мениджмънт; домашни работи, самоподготовка и възможност за индивидуални консултации по имейл;
 • 28-30 септември – международна конференция за културен мениджмънт и мрежова среща в София;
 • октомври – затворена покана за финансиране на съвместни проекти на участниците в Академията.


*** Програма на курса в София
 • 10.08. - Комуникационни стратегии за културни организации и проекти
 • 11.07. - Международни проекти и копродукции (част 1), кандидатстване за европейски фондове, въведение в международното право;
 • 12.07. - Международни проекти и копродукции (част 2);
 • 13.07. - фъндрейзинг, спонсорства и бизнес перспективи в културния сектор;
 • 14.07. - Лагер за идеи (работилница за развиване на съвместни културни проекти и инициативи)
 • 15.07. - Допълнителен ден за разширяване и задълбочаване на знанието.

Работни езици: български и английски


Кой може да участва?

Специалисти от културната сфера, в т.ч. куратори на литературни, дизайн, архитектурни, театрални и филмови фестивали и програми, мениджъри на музеи, галерии, арт клубове, библиотеки, представители на общинска администрация, фондации, читалища, неправителствени организации.

Кандидатите трябва да имат мин. две години опит в областта на културата, а ако желаят сертификат от Софийски университет - и завършена бакалавърска степен. Кандидатите трябва да владеят свободно английски език.


Такса за участие в курса в София: 200 евро

Таксата включва:
 • участие в едноседмичен интензивен курс и тридневна международна конференция и мрежова среща;
 • сертификат от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ след успешно завършване на курса*;
 • храна и учебни материали;
 • учебни материали онлайн;
 • оценяване на индивидуалните работи от специалисти;
 • менторство/консултации с български и международни специалисти;
 • възможност за участие в международна академична конференция и за публикуване на текстове;
 • възможност за развитие на нови съвместни международни проекти и получаване на начално финансиране от 2500 евро.
 
*Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е партньор и консултант на Академията за културен мениджмънт и програмите в трите града, София, Букурещ и Солун. Университетът официално ще сертифицира курса и ще издаде сертификати на участниците, ако са покрити академичните критерии.

** Гьоте-институт предоставя възможност за намаление на таксата в случай, че кандидатът има основателни причини и се отличи със своята мотивация и потенциален принос към целите на Академията. 
    

Как да кандидатствате?
 • Писмо (до 1 страница) на английски език, в което описвате мотивацията си и проект или тема, които Ви интересуват, по които бихте работили в бъдеще и евентуално бихте искали да намерите партньори;
 • актуална автобиография и копие на дипломата за висше образование, ако искате да получите сертификат от СУ „Св. Климент Охридски“;
 • допълнителни материали, например портфолио, линкове и др. (ако е приложимо).
 
Моля, забележете, че размерът на пакета документи не трябва да надвишава 7 МВ.


Всички документи трябва да бъдат изпратени електронно на адрес cma.sofia@goethe.de не по-късно от 11 юни 2017 г.

20 кандидати ще бъдат избрани от проектния екип на Академията за културен мениджмънт.