Актуално
АКАДЕМИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА

KMA 2016, Learning Journey nach Berlin Goethe-Institut Bulgarien

Отворена покана за участие в Академията за културен мениджмънт 2017

промяна в графика и оставащи свободни места

Преди два месеца беше отворена поканата за участие в Академията за културен мениджмънт. Поради промени в програмата и концепцията се наложи промяна в графика на провеждане. Вместо през юни курсът в София ще се състои с удължение от един ден от 10 до 15 юли.

Поради тази промяна остават свободни места и Гьоте-институт се радва отново да отвори поканата за участие.

Краен срок за кандидастване: 11. юни 2017 г.

(Промените и новостите в обявата са отбелязани със ***)
 

Гьоте-институт България
                       
в сътрудничество с Община София, Асоциация за развитие на София, Гьоте-институт Букурещ, Гьоте-институт Гърция и Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
има удоволствието да обяви                     
              
 
ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В
АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ  СОФИЯ 2017

 
 
Академия за културен мениджмънт е програма за следдипломна квалификация, която през 2017 г. ще се проведе едновременно в София, Солун и Букурещ с три независими групи с участници и споделена учебна онлайн платформа и учебни формати, както и с обща среща на всички участници и конференция в София. Освен теоретичното образование и обмена между практици от сферата на културния мениджмънт Академията предлага тази година и допълнителна възможност да се разработят съвместни проекти, за които да се кандидатства за финансиране от Гьоте-институт. По този начин Академията дава възможност за комбиниране на теорията и практиката в културния мениджмънт и да подпомогне задълбочаването на съвместната работа между институциите.Програмата включва едноседмичен интензивен образователен курс в София с лекции, семинари, дискусии и индивидуални занимания с български и чуждестранни професионалисти от сферата на културата, както и образователна онлайн платформа с индивидуални и групови задачи. Кулминация на програмата ще бъде международна конференция за културен мениджмънт и среща за изграждане на мрежи, в която ще вземат участие всички участници от групите в София, Солун и Букурещ, както и международни гост-лектори. 
 
Всеки от трите курса в София, Букурещ и Солун има тематичен фокус в зависимост от особеностите и нуждите на местната културна сцена:
 • Солун: Иновация в творческите индустрии и организации, куратор: Аргиро Барата
 • Букурещ: Изграждане на капацитет в културния сектор в рамките на културните стратегии (например Европейска столица на културата), куратор: Мики Бранисте
 • София: Международно сътрудничество и копродукции.
След успешно завършване на академията Гьоте-институт ще избере стартиращи съвместни проекти между участниците в трите града, които да бъдат финансирани.


Защо да кандидатствате?

Програмата ще предложи на участниците възможност за международен обмен и създаване на професионални контакти чрез отворена, практически ориентирана образователна платформа. Участниците ще развият нови умения и опит, за да менажират успешно работата си и същевременно да работят за изграждането на международни партньорства.

Ще им бъдат предложени отлични възможности да изградят международна мрежа от контакти, както и да включват в портфолиото си участие като лектори на международна академична конференция и публикации на авторски текстове. Участниците ще могат не просто да развият нови съвместни проекти с международни партньори, но и да получат стартово финансиране за тях (до 2500 евро) и да работят по реализацията.


Какво да очаквате?

Интензивен едноседмичен курс в София с лектори от България и чужбина. Общност от единомислещи специалисти от сферата на културата в България, Румъния и Гърция. Индивидуална и групова работа, взаимна обмяна на опит и обучение, подкрепа и менторство онлайн. Едноседмичният курс ще завърши с „лагер за идеи" – събитие за развиване на нови идеи за съвместни проекти. 


*** Накратко:
 
 • Лектори от България, Германия, Гърция и Румъния с богат опит от работата по големи международни проекти и копродукции;
 • Разнообразие на образователните формати и методи: лекции, презентации, дискусии, практически обучения, изнесени събития + формата "Лагер за идеи";
 • Създаване на контакти с български международни практици, експерти, както и с представители на международните културни институти и други културни организации в България;
 • Възможност за индивидуални консултации;
 • Допълнителни образователни материали и събития;
 • Вечерни събития за създаване на нови контакти, споделяне и обмен.

***График
 
 • 10-15 юли – едноседмичен курс в София;
 • юли-август – покана за предложения за участие в международната конференция за културен мениджмънт; домашни работи, самоподготовка и възможност за индивидуални консултации по имейл;
 • 28-30 септември – международна конференция за културен мениджмънт и мрежова среща в София;
 • октомври – затворена покана за финансиране на съвместни проекти на участниците в Академията.


*** Програма на курса в София
 • 10.08. - Комуникационни стратегии за културни организации и проекти
 • 11.07. - Международни проекти и копродукции (част 1), кандидатстване за европейски фондове, въведение в международното право;
 • 12.07. - Международни проекти и копродукции (част 2);
 • 13.07. - фъндрейзинг, спонсорства и бизнес перспективи в културния сектор;
 • 14.07. - Лагер за идеи (работилница за развиване на съвместни културни проекти и инициативи)
 • 15.07. - Допълнителен ден за разширяване и задълбочаване на знанието.

Работни езици: български и английски


Кой може да участва?

Специалисти от културната сфера, в т.ч. куратори на литературни, дизайн, архитектурни, театрални и филмови фестивали и програми, мениджъри на музеи, галерии, арт клубове, библиотеки, представители на общинска администрация, фондации, читалища, неправителствени организации.

Кандидатите трябва да имат мин. две години опит в областта на културата, а ако желаят сертификат от Софийски университет - и завършена бакалавърска степен. Кандидатите трябва да владеят свободно английски език.


Такса за участие в курса в София: 200 евро

Таксата включва:
 • участие в едноседмичен интензивен курс и тридневна международна конференция и мрежова среща;
 • сертификат от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ след успешно завършване на курса*;
 • храна и учебни материали;
 • учебни материали онлайн;
 • оценяване на индивидуалните работи от специалисти;
 • менторство/консултации с български и международни специалисти;
 • възможност за участие в международна академична конференция и за публикуване на текстове;
 • възможност за развитие на нови съвместни международни проекти и получаване на начално финансиране от 2500 евро.
 
*Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е партньор и консултант на Академията за културен мениджмънт и програмите в трите града, София, Букурещ и Солун. Университетът официално ще сертифицира курса и ще издаде сертификати на участниците, ако са покрити академичните критерии.

** Гьоте-институт предоставя възможност за намаление на таксата в случай, че кандидатът има основателни причини и се отличи със своята мотивация и потенциален принос към целите на Академията. 
    

Как да кандидатствате?
 • Писмо (до 1 страница) на английски език, в което описвате мотивацията си и проект или тема, които Ви интересуват, по които бихте работили в бъдеще и евентуално бихте искали да намерите партньори;
 • актуална автобиография и копие на дипломата за висше образование, ако искате да получите сертификат от СУ „Св. Климент Охридски“;
 • допълнителни материали, например портфолио, линкове и др. (ако е приложимо).
 
Моля, забележете, че размерът на пакета документи не трябва да надвишава 7 МВ.


Всички документи трябва да бъдат изпратени електронно на адрес cma.sofia@goethe.de не по-късно от 11 юни 2017 г.

20 кандидати ще бъдат избрани от проектния екип на Академията за културен мениджмънт.