Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Качествената журналистика - защо гражданите имат нужда от нея

Om Драган Секуловски

По света има безброй дефиниции „какво представлява журналистиката“ - някои от тях са сложни, други не са. Но ключовият елемент във всяко от тези определения е, че качествената журналистика трябва да служи на обществеността като промотира и защитава обществения интерес. Що се отнася до стандартите, няма никакво значение на коя платформа се разпространява информацията и дали тя ще намери място в традиционни или онлайн медии. Етичните стандарти и кодекси на журналистиката се отнасят за всички видове медии.

С бързото технологично развитие през последните години, по-специално възхода на социалните медии в интернет, достъпът до масовата комуникация е практически възможен всеки. Какви са положителните и отрицателните страни на тази тенденция и как тя се отразява на качествената журналистика?

Като за начало, с широкото разпространение на интернет връзка, особено в развитите и развиващите се страни, повечето граждани могат да си позволят да „присъстват“ онлайн, споделяйки по този начин гласа си с другите. В случаите, когато дадена политическа позиция се публикува с конструктивна критична нотка (особено от потребители, които притежават голям брой последователи за определен местен контекст) и когато посланието е насочено към политиците, това може да има положителен ефект и да послужи като инструмент за обществена корекция на политическия елит. Освен това гражданските петиции, за разлика от събиранията, и протестите срещу злоупотреба с власт в местен, но и глобален мащаб, също се организират по-лесно и по-бързо в сравнение с преди 15-20 години.

Но този глобален начин на комуникация, когато бива употребен от лица и групи, както граждански, така и политически и дори корпоративни, също има своята тъмна страна. Това предвижда създаване и споделяне на съдържание, което се основава на реч на омразата, дискриминация, детска порнография и дезинформация и/или подвеждаща информация и вреди на обществения дискурс. Такова съдържание може да предизвика сериозни щети, особено в състояние на криза като настоящата с пандемията от COVID-19. Разпространяваната от хиляди дезинформация във всякакъв формат, присъстваща в социалните, но и в традиционните медии, може да подкопае глобалните усилия за разпространение на болестите и следователно да увеличи смъртността от вируса.

Как отговорната и качествена журналистика може да помогне в такива ситуации?

Когато журналистите и въобще заетите в медийния сектор спазват основните етични принципи, те информират обществеността и повишават осведомеността по теми, които са от значение чрез образование, информация и забавление (трите основни роли на обществените оператори - бел.авт). Те допринасят за изграждането на по-устойчиви и демократични общества. Основният етичен принцип изисква зачитане на истината и правото на обществеността да бъде информирана. Затова журналистите не само предават информация, идеи и мнения, но имат право и на собствен коментар по честен и обективен начин. Едно от основните задължения, но и право на журналистите е по този начин да се стремят да предотвратяват цензурата и изопачаването на новините.

Отчитайки демократичната роля на журналистите в обществото, те допринасят за изграждането на демокрацията и гражданското общество, като защитават основните човешки права и свободи, но също така допринасят за подобряването или укрепването на правовата държава и участват в контрола върху правителството и други центрове на власт в едно обществото.

Отговорната журналистика гарантира, че публикуваното съдържание, за разлика от блоговете, се проверява и редактира преди да достигне до аудиторията и ако има неволна грешка, публичното извинение е начин за корекция. Основите на тези специфики са представени в Глобалната харта на етиката за журналисти на Международната федерация на журналистите (IFJ).

Това са основните норми, които са приложими във всяка етична журналистика Те са и единственият начин професията да бъде практикувана така че да служи на хората и да даде глас на нуждаещите се или тези, които са пренебрегнати в обществото.

Важен аспект за съществуването на качествената журналистика е първо да бъде призната от публиката и второ да бъде подкрепяна от гражданите. Не можем да очакваме, че ако частните медии или журналисти получават заплащане от публичните власти, работата на централните или местните институции ще бъде отразявана обективно и критично. В този контекст, медийното съдържание по заявка става още по-привлекателно и необходимо, защото с пряката подкрепа на гражданите за качествена журналистика се гарантира и един от ключовите елементи за безпристрастност, а това е финансовата независимост.

Последна бележка, социалните медии могат да бъдат полезен инструмент за комуникация, но не винаги за получаване на обективна и безпристрастна информация, особено в ерата на криза, пред която светът е изправен сега. Качествената журналистика от друга страна, основавайки се на квалифицирана редакционна политика в съответствие с международните стандарти, е в полза на обществения интерес и ако искаме да го имаме, нашата гражданска задача е да го подкрепяме.