Румъния

Rumaenien MI 2020 Visual Goethe Institut

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА В БУКУРЕЩ

"Медийният инкубатор" Букурещ ще се съсредоточи върху образа на жените журналисти  в Румъния и отношението към тях.

Целта на уъркшопите в Букурещ е да подчертае различните начини, по които биват третирани журналистите в зависимост от своя пол. Тези различия се изразяват не само в рязките несъответствия в заплащането, което получават, но също така и в контрастиращия тип статии и репортажи, за които те биват наети. "Медийният инкубатор" ще обърне внимание и на мизогинията, с която жените журналисти се сблъскват редовно.

Чрез поканата за участие, отправена както към жени, така и към мъже, Гьоте-институт Румъния си поставя за цел да образова младите журналисти относно статута на жената журналист и се надява да разработи правилните стратегии за подобряване на равенството между двата пола в тази област.

Куратор на семинарите ще бъде Александра Танешеску, румънска журналистка с опит в телевизията и радиото, която също така е основател и главен редактор на независимата журналистическа платформа за култура и социална журналистика „Cultura la Duba“ - www.culturaladuba.ro.  основният медиен партньор на нашия проект в Букурещ.

Както теоретичните, така и практическите семинари ще се проведат от 14 октомври до 17 октомври.
В това свое начинание Гьоте-институт Румъния си партнира с младата интернет платформа за култура и социална журналистика „Cultura la Duba“, чийто директор, телевизионният и радио журналист Александра Танесеску, ще бъде и основен куратор на съдържането на семинара към проекта.

Както теоретичните, така и практическите семинари ще се проведат от 14 октомври до 17 октомври.

Очаквайте повече информация

Партньори

Rumaenien MI 2021 Partner