Обмен на журналисти в близък план

В близък план - хедър © Гьоте-институт

С „В близък план“ към света:

за период от три до четири седмици журналисти, работещи в областта на културата, от Босна и Херцеговина, България, Германия, Румъния и Словакия, както и от Естония и Латвия, разменят работните си места.
Те опознават работното ежедневие в страната, в която гостуват и пишат за впечатленията си там.

Берлин – София

Гьоте-институт се радва, че вече и България участва в програмата.
BLOG, Facebook и Twitter са на немски и английски език, статиите от „В близък план“ на „Капитал“ и берлинския вестник TAZ могат да бъдат намерени на немски и български език на интернет страницата на Гьоте-институт и разбира се и на страниците на медиите партньори.
 
Тук ще намерите информация (на немски и английски) за участниците и техните материали за медиите на страните, в които гостуват.
 

Барбара Йортел © Личен архив Барбара Йортел

изучава политология и източна славистика в Хамбург, Париж и Санкт Петербург. Завършила е магистърска степен във Франкфурт / Одер и София по медии и интеркултурна комуникация. След това завършва стаж в регионалния ежедневник „Нордкуриер“. От 1995 г. Йортел работи в TAZ в Берлин - първо като редактор за Източна Европа и Балканите в чуждестранния отдел, а от 2011 г. като негов ръководител.
 

Светослав Тодоров © Личен архив Светослав Тодоров

работи като журналист и автор в София. От 2010 г. е културен редактор на „Kapital Weekly“. Неговият тематичен спектър се простира от изкуство и образование до човешки права и други социални области. Тодоров има и опит в областта на арт мениджмънта, радиоводенето, фотографията и превода.  

Партньори

taz Kapital