Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Стефан Прохоров

Stefan Prohorov © Stefan Prohorov Стефан Прохоров е български режисьор и драматург, работещ най-вече в сферата на театъра и изпълнителското изкуство. Работата му се фокусира върху интердисциплинарния подход към социално значими теми, както и върху междукултурните експерименти в класическия театър. Неговата художествена работа е съсредоточена върху интерактивни и сетивни пърформанси по социални проблеми като „За доброволното робство“ (София, 2019), „Heritage: Revisited“ (Търгу Муреш, 2019), „Аз за вас“ (фалшива политическа кампания в София, 2019), „Прометей“ (2018), „Дневник на скръбта“ (2018), „LOW COST“ (2017), „Packages“ (2017) и др. От декември 2018 г. до януари 2021 г. е програмен директор в „Дом на киното“ в София, а от юли 2019 г. е член на изпълнителния съвет на Асоциацията за независим театър. Някои от пиесите му са представяни на театралните сцени в София и/или на фестивали като „Sphere“ Търгу Муреш 2019, „GATS“ Пекин 2016, INTERPLAY 2012 и други.