Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)
Tempus Fugit© Studio Punkt

Повече за "Танц и възраст"

Идеята за нормалност се свързва с културата на ускорението, доминиращ режим на съществуване от модерността насам, който цени скоростта, производителността, силата, успеха, новостта, динамиката и младостта. Нашата цивилизация изглежда се страхува от своята сянка - сянката на  възрастта (във всичките й разнопосочни смисли). Възрастта - най-валидното, универсално и сигурно нещо в света е всъщност най-игнорираното, отричано и прикривано. Компенсирането й е мощен двигател на копнежи и индустрии. Всичко и всички, които не отговарят на „здравия“ и оперативен режим на съществуване, се считат за нефункционални. Идеалът за бързина и успешност достига нива на интензитет, които започват да нараняват не само околната среда, но и човешкото същество и социална тъкан. Поразителна е метафората, че корона вирус пандемията засегна най-вече възрастните хора, които днес представляват безпрецедентна цифра в контекста на цялата история на човечеството. В настоящата ситуация на световна здравна, икономическа, социална и екологична криза, която сложи на пауза „нормалното” живеене, имаме шанс да преосмислим своите ценности и приоритети. Във времената на наложено бездействие и движение, ограничено до траекториите на дома и душата, може би можем да се видим и чуем по нов начин.

В контекста на „втечнената модерност“ (Зигмунт Бауман), където всичко е относително и ситуативно - предоговаря се в непрекъснат процес на временни консенсуси - перформативността и видимостта са „мяра за всички неща“. Във властта на стремежа към поредната плаваща новост, възниква необходимост от стабилни, безусловни стойности, основани на самата конституция на човешкото.

Културата и изкуството са сферите, способни да предложат алтернативни начини на мислене и действие, различни модуси на преживяване на времето, които да осветлят нови места на смисъл.

Програмата „Танц и възраст“ се фокусира върху възрастта като поток на времето и идея за нормалност, в противовес на обичайното й възприемане като недостатък, застой, разпад, безсилие, болест, дефицит, които трябва да бъдат преодолени за сметка на красотата, младостта и съвършенството.

През селекция на спектакли, прожекции, разговори с хореографи и лекции на изследователи ще се опитаме да огледаме всевъзможните отношения между времето, възрастта и танца: протичащото време и влиянието му върху живота и тялото на танцьора; линията на времето и понятията за история и минало (личната история, историята на танца); възприемането на времето, възрастта и танца в различните култури; възрастта като поле (за излъчване) на критическа рефлексия към обсесиите на съвремието - един от големите (политически) смисли на съвременния танц.

Танцът не е само движение, красота и виртуозност, всъщност отдавна той е най-малко това. Той е времепространство на опит, риск, свобода,  знание, автентичност, присъствие, памет, наследство, носталгия, естественост, промяна, несъвършенство, уязвимост, немощ, крайност, болка, страдание, падане, неподвижност, бездействие и т.н. - всичко онова, което ни прави хора (не потребители или производители). И в това танцът има много общо с възрастта.