Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1)Отиди директно в навигация на второ ниво (Alt 3)Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Гражданско общество

Запазването на гражданското общество е непрекъснат процес, задвижван от продуктивни обществени сили. Във времена, в които представителната демокрация преживява криза на доверието, силното гражданско общество би могло да даде съществен принос за спирането на тази негативна тенденция. Гражданите могат и имат право да участват в политиката и „от долу“ да влияят върху промените.

Zivilgesellschaft © Pixabay

Нашата рубрика си поставя за цел да насочи вниманието към добрите практики в Германия и България, свързани с гражданското общество. Ще опишем функцията на гражданското общество въз основа на актуални теми и примери от двете страни и ще представим пътища и идеи за активно участие в демократичните процеси.