Прекосяващи границата

Фондация "Роберт Бош", в сътрудничество с Литературен колоквиум Берлин, подкрепя автори в техните проучвания за немскоезични издания, посветени на Централна и Източна Европа като трансгранична тема и предназначени за широка аудитория. Публикациите трябва да имат за цел да стимулират обсъждането, да насърчават диалога и взаимното разбирателство и могат да обхващат различни тематични области, държави и исторически периоди. Приемат се литературна и есеистична проза, албуми с фотографии и текст, както и други форми като сценарии за документални филми и радиопиеси.
Освен това „прекосяващите границата“ могат да представят своите произведения на публични събития, за провеждането на които фондация „Роберт Бош“ предоставя средства. Организациите, които проявяват интерес, трябва да кандидатстват за финансирането на тези събитията.

Какво може да се финансира?

Може да се кандидатства за фиксирани стипендии за проучвания в размер на 4.000 € / 6.000 € / 8.000 € / 10.000 €, в зависимост от усилията, които изисква проучването и продължителността му. С тези средства следва да се финансират пътните разходи, нощувките, храната, визите и необходимите преводачи, както и разходите за живот по време на проучванията.

Какво не може да се финансира?

- Научни публикации, вестникарски статии, пътеводители, сборници, театрални проекти, лирика, игрални филми и проекти за превод – разходи за издаване и продукция – работно оборудване от общ характер, офис-разходи и инфраструктурни мерки.
 
Онези, които проявяват интерес, трябва да изпратят писмена кандидатура до Литературен колоквиум Берлин. Документите за кандидатстване могат да бъдат намерени в интернет на следните адреси:

Фондация „Роберт Бош“
Литературен колоквиум Берлин

Ще бъдат разглеждани единствено пълните документи за кандидатстване.
 
Кандидатстването се извършва със следните документи: 
  • Формуляр за кандидатстване
  • Биография в таблична форма 
  • Експозе
  • Разяснения относно планираните проучвания (маршрут и продължителност на пътуването)  
  • Декларация за интерес или договор от издателство/радио- или телевизионен канал/ агенция или продуцентска в немскоезичните държави
  • Публикувани книги или материали за медиите, рецензии и/или работни проби (CD и DVD моля в два екземпляра)