Музей за съвременно изкуство (EMST), Атина

EMST
© Spiros Rekounas

Музей за съвременно изкуство (EMST), Атина

Националният музей за съвременно изкуство в Атина (EMST) започва дейността си през 2000 г. Намира се на мястото на някогашната пивоварна FIX, чиято реконструкция е била завършена през февруари 2014 г.. От основаването си EMST е съставял колекцията си на базата на политика, която подсигурява включването на широк набор от „артистични позиции“. Тя се стреми да бъде непредубедена по отношение на жанровете, изразните средства, темата на разглеждане и националния и географски произход на артиста. Понастоящем колекцията съдържа приблизително 1400 произведения на изкуството. В контекста на своята социална и образователна роля EMST предлага възможности за взаимодействие със съвременното изкуство чрез изложби, дейности, програми, и публикации. EMST инвестира в синергия и колаборации с намерение за развитие и промотиране на съвременното изкуство

отдел за образование и медиация

Обучението в EMST се осъществява чрез участие и опитни методи, които насърчават активния подход към произведенията на изкуството и естетическото им възприемане, като същевременно насърчават себеизразяването, критичното и творческото мислене и задълбоченото общуване. Програмите за всички нива на образование, уязвими хора и смесени групи (различни възрасти, произход и т.н.) допринасят за откриването и опознаването на съвременното изкуство.

Уебсайт: https://www.emst.gr/en/