Отворена покана

Музеят - място за среща © © ABC Design & Communications Музеят - място за среща © ABC Design & Communications

Музеят – място за среща


Отворена покана за участие в серия от уъркшопи за музейна медиация, юни-декември 2021 г.

През последните десетилетия музеите по света преосмислят своята роля като активен посредник между културните ценности, които те съхраняват, изследват и представят, и от друга страна публиките. В този контекст музейната медиация представлява една нова концепция за музейна комуникация с много широк обхват. Именно концепцията за „медиация“ (от немски „Vermittlung“) стои в основата на дългосрочната инициатива „Музеят – място за среща“ на Гьоте-институт България. (Повече за термина „медиация“ ще намерите тук.)
 
Чрез серия от професионални събития (семинари, уъркшопи, дискусии, лекции) Гьоте-институт цели да предостави възможност за музейни работници от цялата страна да обменят опит и да развиват нови идеи за медиаторски програми помежду си и с колеги и специалисти от Германия. Целта е да се насърчат нови практики за преосмисляне на музея не просто като място на знанието, а като място за среща между публиката и изкуството/културното наследство.
 
След като Гьоте-институт стартира програмата си „Музеят – място за среща“ с едноименната конференция през октомври 2020 г., сега продължава със серия от три уъркшопа на трите теми: „Музейната медиация във време на социална дистанция“, „Нови подходи в музейните турове“ и „Музейни програми за хора от третата възраст“.
 
Настоящата поканата е насочена към музейни работници – куратори, уредници, педагози, екскурзоводи, пиари и др. Възможно е и участието само в избрани събития от програмата. Успешно завършилите всички три уъркшопа ще получат сертификат от Гьоте-институт.

Програма

Серията от семинари и уъркшопи ще дискутира предизвикателствата пред българските музеи, ще дефинира стратегии и ще развива нови похвати за включване на публиката. Програмата ще се фокусира върху три основни теми, свързани със социалната и образователна функция на институциите на културното наследство. Обученията ще включват различни формати като дискусии и сесии с цел търсене на решения, практически упражнения в музеи и уъркшопи за разработване на конкретни похвати и методи. Серията от събития ще предложи обмен на опит и идеи между български и германски специалисти в сферата на мениджмънта на културно наследство, комуникация и образование. Проектът ще стимулира дебат и ще насърчава сътрудничеството между публични и образователни институции, неправителствени организации, общински и социални предприятия и бизнеси.
 
 • Музейната медиация във време на социална дистанция – Преосмисляне на рутинните практики за ангажиране на публиките
17-18 юни 
 
 • Нови подходи в музейните турове – Методи за водене на групи, експериментални и иновативни подходи и комуникационни стратегии за различни възрастови групи30 септември
1-2 октомври
 
 • Музейни програми за хора от третата възраст – Предизвикателства и възможности за междупоколенчески обмен 
1-2 декември 
 
След завършване на програмата ще бъде публикуван кратък наръчник в електронен формат, който ще маркира основни точки, стратегически решения, методологически съвети и конкретни способи. Важно място в този наръчник ще бъдат идеите и добрите практики, споделени от участниците от България и Германия.
 
Списъкът с лектори обхваща водещи специалисти от Германия и България, сред които Елизабет Розенбърг (NEMO - The Network of European Museum Organisations), д-р Естер Гайек (Унивеситет Регенсбург) и др.
 
Модератор на уъркшопите ще бъде Тодор Петев, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и основател на фондация „Моят музей“.

Какво дава програмата

Програмата „Музеят – място за среща“ предлага:
 • Изграждане на капацитет
 • Развиване на компетенциите в сферата на музейната медиация
 • Професионална мрежа и обмен
 • Включващи формати за съвместно разработване на стратегии, методи и др.
 • Представяне на международни добри практики от първа ръка
 • Менторски сесии и индивидуални консултации
 • Участниците, които успешно завършат и трите обучения през 2021 г., ще получат сертификат от Гьоте-институт
 • Включване в мрежата от близки партньори на Гьоте-институт и възможности за сътрудничество и финансиране в бъдеще 

Кой може да участва

Програмата е отворена за куратори, уредници, педагози, екскурзоводи, пиари и др. в български национални, регионални, общински или частни музеи в цялата страна, с също така и за музейни сътрудници на свободна практика. Кандидатите трябва да имат опит или тепърва да предстои да започнат да се занимават с конципиране и организация на образователни програми, комуникационни стратегии за ангажиране на публиката, турове и др.
 
Владеенето на английски език не е задължително, но е преимущество. За лекциите и упражненията с чуждестранни специалисти ще има организиран превод.

Условия

Участието в програмата е безплатно. Максималният брой участници е 20 на уъркшоп. Кандидатите могат да кандидатстват за участие в отделен модул или във всички три модула на програма, но с приоритет ще бъдат тези, които имат желание да се включат във всички събития.
 
Ако обстоятелствата го позволяват, уъркшопите ще се проведат на живо, в противен случай ще бъдат онлайн. В случай, че те се провеждат на място в София, Гьоте-институт ще поеме пътните разходи (с публичен транспорт) и нощувки в София.
 
Завършилите всички три модула ще получат сертификат от Гьоте-институт.

Кандидатстване

При интерес изпращайте попълнен формуляр за кандидатстване на адрес: Praktikant2-Sofia@goethe.de до 25 май 2021 г.