МАРИЯ ЗАВАРШКИ, журналист
"Сценарий без разписание"

Мария Заваршки: „Фокусът на моето изследване е липсата на връзка между селските райони и по-големите градски центрове в Славония и Бараня. Редовният градски транспорт от години се сблъсква с едни и  същи проблеми. Вследствие на неблагоприятната икономическа и епидемиологична ситуация, тее се задълбочиха още повече. Какви са последствията за най-застрашената група – а именно местното население – показваме в репрртажа“.

В един сценарий без явно разписание, гражданите са най-потърпевши
Репортажът е излъчен на 19 октомври 2021 година от телевизия Televizija Slavonije i Baranje.