Културата свързва Европа

Културата обединява Европа © Студио Пункт

Инициатива на културните институти от мрежата EUNIC в България по случай Деня на Европа на 9 май 2020 г.
Десетки интелектуалци, музиканти, писатели, поети и режисьори от цяла Европа се включват със свои послания по случай Деня на Европа.


Повече за инициативата

За инициативата

#CultureConnectsEurope
 
Преди 70 години, на 9-ти май 1950 г., Декларацията на френския външен министър Робер Шуман полага основите на създаването на Европейския съюз. През годините той много се е променил, а България вече 13 години е част от този процес. Въпреки всички сложни политически и икономически предизвикателства, ние сме обединени около идеята, че Европа е един културен съюз, който не може да бъде разединен. Във време, в което създаваме граници помежду си поради пандемията от коронавирус, културната интеграция, свързана с изкуствата, езиците, младежта, образованието, науката и обществото, е по-значима от всякога.

Европейските културни институти и посолства в България, които са част от Европейското сдружение на националните културни институти (EUNIC Global - European Union National Institutes for Culture) ни припомнят кое е това, което ни свързва независимо разнообразните ни произход, религия или култура. С инициативата #CultureConnectsEurope / #КултуратаСвързваЕвропа всички те ще заявят отношението си към Европа – една отговорност, звучаща все по-актуално във времена на популизъм, екстремизъм и национализъм.

Приносът на писатели, драматурзи, поети, театрални режисьори, музиканти и представители на нашите европейски сцени, които спонтанно се съгласиха да изпратят своите мисли за Деня на Европа, са ясно доказателство, че ние всички сме загрижени за настоящето и бъдещето на Европа.

Благодарим на всички артисти за тяхното участие!

Към инициативата на институтите и посолствата от мрежата EUNIC се присъединява и Държавният културен институт към Министерство на външните работи на Република България.