Устойчивост в Гьоте-институт България - Галерия

Устойчивост: Всеки майски ден бъди зелен! ©Веселина Дашинова

Уъркшоп „Разделно събиране и намаляване производството на боклук“

25. май 2022 г.
Данита Заричинова - "За Земята"

  • Данита Заричинова - За Земята ©Гьоте-институт

  • Данита Заричинова - За Земята ©Гьоте-институт

Разделно събиране на боклук / Ежедневие без пластмаса в Гьоте-институт

Акции за устойчивост през месец май

  • Getrennte Müllentsorgung ©Goethe-Institut

  • Getrennte Müllentsorgung ©Goethe-Institut

  • Alltag ohne Plastik ©Goethe-Institut