Нашите курсове: формати

Goethe Spracharbeit Berlin Lateinamerika Mediothe Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Онлайн, полуприсъствен, присъствен курс

Желаете да изучавате немски език и държите Вашият курс да е съобразен с индивидуалните Ви потребности? В къщи пред компютъра, във виртуална класна стая или в комбинация от двата варианта – с нашите модерни курсови формати имате избор. Учете така, както желаете, и постигнете Вашата цел!
Съгласно Заповедта на Министерство на здравеопазването за ограничаване на Корона вируса, всички курсове се провеждат с онлайн срещи на живо.

Видео: курсовите формати, които предлагаме

Формати на курсовете Онлайн- групов курс
 
Полуприсъствен курс 50/50
 
Присъствен курс
 
Цели и съдържание на курса:      
 • определени от Общата европейска референтна езикова рамка
     
 • задачи и упражнения за развиване на комуникативните умения (четене, слушане, писане, говорене)
     
Работа с преподавател:      
 • последователно наблюдение и индивидуални обратна връзка
     
 • връзка с преподавателя в рамките на курса
     
Място на учене:      
 • в класните ни стаи на точно определена локация в София
X 50%
 • възможно отвсякъде
50% X
 • учебна платформа/ виртуална класна стая + виртуални срещи
X
Време и темпо на учене:      
 • гъвкави, определят се индивидуално от курсиста
50% X
 • конкретни часове на виртуалните срещи
4-8 в рамките на един курс 50% X
 • конкретни часове на учебните занятия
   
Учебниk:      
 • учебник в книжен формат – заплаща се допълнително
X X  
 • всички учебни материали се предоставят безплатно във виртуалната класна стая
  X
Повече информация Повече информация за онлайн курсовете Повече информация за полуприсъствения курс  
  Дати и цени Дати и цени Дати и цени