Упражнения на свободен достъп

Изпитните центрове на Гьоте-институт се стремят да подхождат индивидуално към специалните потребности на участници с увреждания. Това важи както в случаите на увреждане на зрението или слуха, така и при двигателно затруднение.

За всяко изпитно ниво тук на разположение са сертифицирани материали за упражнение на свободен достъп. Те са интерактивни, което предполага, че оценяването е възможно веднага. Изпитният тренинг може да бъде използван и на всеки мобилен телефон с интернет.