Допълнителна информация

Всичко е вътре! Формат на изпита

Goethe-Zertifikat C1 се състои от изпитните компоненти Четене, Слушане, Писане и Говорене (устен изпит по двойки или индивидуално).
Изпитът се провежда и оценява по един и същ начин навсякъде по света.
 

Четене

Вие четете текстове от специализирани книги, коментари, рецензии и/или доклади. В задачите към тях показвате, че можете да се справите с по-голям обем текстове, включително да ги възпроизведете отчасти.

Време: 70 минути

Писане

Вие се изразявате писмено по-подробно по дадена тема в добре структуриран текст. За целта получавате информация под формата на графика.

Време: 80 минути

Слушане

Вие слушате разговори, телефонни обаждания, интервюта или репортажи по радиото, водите си записки по тях и подреждате изказвания.

Време: около 40 минути

Говорене

В първата част на изпита изказвате мнението си по кратък текст. След това разговаряте с Вашия партньор или партньорка, за да вземете заедно решение или да се справите с проблем.

Време: 10, съответно 15 минути

Изисквания

Goethe-Zertifikat C1 е изпит по немски език за възрастни.
 
Изпитите на Гьоте-Институт са достъпни за всички, които проявяват интерес към тях и могат да бъдат полагани независимо това, дали е достигната минималната допустима възраст и дали кандидатите притежават немско гражданство.
  • За Goethe-Zertifikat С1 се препоръчва възраст над 16 години
  • Goethe-Zertifikat С1 изисква езикови познания на ниво С1 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).
  • За достигането на това ниво са необходими от 800 до 1000 учебни часа по 45 минути, в зависимост от предварителните знания и уменията за учене.