Стандарти за качество

Стандарти за качество © Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Качество. Дума, която приемаме сериозно

Специализираните очаквания към курсовете за чужди езици са високи. Гьоте-институт гарантира с името, мениджмънта на качеството и дългогодишния си опит за това, че те ще бъдат изпълнени.

Тестовите задачи са подготвени от експерти с преподавателски и изпитен опит. Окончателната редакция се осъществява в централата в Мюнхен. Преди да бъдат използвани, изпитните материали се изпробват в изпитни условия, а резултатите се оценяват качествено и количествено. Проверителите получават допълнително и надграждащо обучение по време на централизирани и децентрализирани семинари.

По какво ще познаете доброто качество:

Честност

Изпитите следва да са достъпни по възможност за всеки – независимо от пол, етнически произход или някакво увреждане.

Валидност

При езиковия изпит от решаващо значение би следвало да бъдат единствено езиковите способности, а не умението за концентрация, интелигентността или познанията за света.

Достоверност

Чрез включването на двама проверители при оценяването на изпита ние постигаме висока степен на достоверност.

Практичност

Ние постоянно работим по оптимизиране на нашите изпити: по продължителността на теста, използването на модерна техника, както и по общите условия.

Единни критерии за качество:

Като член основател на Association of Language Testers in Europe (ALTE) ние се застъпваме за развитие и налагане на стандарти за качество.
 
ALTE си поставя следните цели:
  • Уеднаквяване на нивата, за да се насърчи международното признаване на езиковите сертификати в Европа.
  • Уеднаквяване на критериите за качество за всички фази на изготвяне и провеждане на изпита: конструкция на теста, провеждане на изпита, оценяване, сертифициране, евалюация и съхраняване на данните.
  • Сътрудничество по съвместни проекти и обмяната на опит и специализирани знания.
През 2003 г. ALTE е приета като неправителствена организация (НПО) в Съвета на Европа и го съветва редовно по теми като Измерване на постиженията и Сертифициране. Освен това през 2006 г. ALTE получава статута на консултантска институция към Организацията на обединените нации.