Материали за подготовка

При подготовката за TestDaF ще Ви помогнат два пълни примерни комплекта TestDaF. Те са достъпни, заедно с указания и насоки, безплатно на www.testdaf.de.

Материали за изтегляне

Примерни изпити за изтегляне
заедно с указания и насоки към примерните комплекти ще намерите на страницата на TestDaF

Материали за поръчване

Материали за упражнение
Списък с материалите за упражнение за TestDaF ще намерите на страницата на TestDaF. Материалите могат да бъдат закупени в книжарниците.