Допълнителна квалификация в България

Гьоте-институт България предлага на българските учители по немски език възможности за повишаване на квалификацията.

Нашите предложения


Преподавам немски в Гьоте-институт България

© Goethe-Institut

Контакт

Габриела Радойнов
Педагогическо сътрудничество
gabriela.radojnov@goethe.de