Платен стаж

Платен стаж на пълен или непълен работен ден в културния отдел на Гьоте-институт България


Като стажант/ка ще надникнете в работния процес на Гьоте-институт и ще се включите в планирането и реализирането на културни програми. Вие ще сте част от ангажиран екип, който в сътрудничество с партньори конципира и реализира културни програми и възможности за квалификация в културния сектор.

Поради извънредната ситуация и мерките за безопасни условия на труд по време на стажа отчасти може да работите и от вкъщи. 

задължения:

 • Участие в разработването и подготовката на всички културни програми и проекти на института в областите изпълнителски и изящни изкуства, музика, филм, сътрудничество с фестивали;
 • Преводачески дейности (от и на немски, български и английски)
 • Организация и съблюдаване на протичането на културни събития в сградата;
 • Обгрижване на международни гости;
 • Комуникация с партньори и участници в събития;
 • Обработка на данни и онлайн проучвания;
 • Подготовка и качване на съдържание онлайн. 

Практическа информация за стажа:

 • Обхват: целодневно (40 работни часа на седмица) или с ограничено работно време (20 работни часа на седмица, гъвкаво работно време);
 • Продължителност: минимум 2 месеца (или минимум 160 работни часа);
 • Гьоте-институт предлага на стажантите възнаграждение в размер на 600 лв. на месец (бруто) за стаж на пълно работно време; при стаж на непълен работен ден възнаграждението се редуцира;
 • Стажантите получават напълно оборудвано работно място в института с компютър, интернет и телефон. Работата от вкъщи е желателна, но не бива да надвишава 60% от общия брой часове по време на стажа. 
 • След успешно завършване на стажа стажантите получават свидетелство от института. Свидетелството може да послужи пред университет или съответно пред работодател.

Изисквания:

 • Започнато или вече завършено следване в хуманитарна, стопанска, юридическа или информационна специалност с планирано завършване със степен бакалавър, магистър, доктор;
 • В трети или по-горен семестър и на възраст не повече от 35 години;
 • Mного добри познания на български и немски език (B2-C1). Владеенето на двата езика е задължително;
 • Интерес и удоволствие от културата, културните събития и културния мениджмънт;
 • Добри познания на българската културна сцена са предимство;
 • Интерес към немската култура и културния обмен в Европа;
 • Социални и междукултурни умения;
 • Самоинициативност и самостоятелност при работа.

Кандидатстване:

Кандидатстването става само онлайн с автобиография на немски език и кратко мотивационно писмо, в което обяснявате защо се интересувате от стажа. Заглавието на писмото трябва да бъде „Praktikum [ИМЕ, ФАМИЛИЯ]“.

Моля, отбележете в имейла трите Ви имена, желан период и продължителност на стажа (пълен или непълен работен ден) и прикачете Вашата кандидатура (автобиография и мотивационно писмо) като текстови или PDF файлове.

Кандидатури на български, както и прикачени файлове, надвишаващи 10 MB, няма да бъдат разглеждани.
   
Изпращайте своите кандидатури до 06.09.2021 г. на Стефка Цанева, отдел „Културна програма“ на stefka.tsaneva@goethe.de