Учители на хонорар за онлайн курсове

В рамките на сътрудничеството в образованието Гьоте-институт България в периода 2021/2022 г. предлага двуседмични онлайн курсове за развитие на умението ГОВОРЕНЕ за ученици от 8-12 клас в български училища.

За провеждането на онлайн курсовете търсим

Учители на хонорар


Вашите задачи ще се състоят в:
 • участие в онлайн квалификационен семинар март/април 2021г. (12 – 15 уч.ч)
 • провеждане на минимум три двуседмични онлайн-курса по 24 уч.ч. в периода май-декември 2021
 • провеждане на 7 онлайн срещи
 • туториране на проекти и домашни работи на учебната платформа на Гьоте-институт
 • консултация
 • провеждане  на една онлайн родителска среща преди началото на курса

Вашият профил:
 • Вие сте учител в гинмазиална степен в училище (8.-12. клас)
 • завършено висше образование (Немски като чужд език, Германистика и / или педагогика) и опит в преподаването на немски като чужд език, насочено към практиката и фокусирано върху учениците обучение
 • опит с дигиталното обучение и прилагане на дигитални медии и приложения в часовете
 • владеене на немски език на ниво В2/С1
 • готовност за участие в квалификационния семинар (участието Ви се заплаща хонорар)
 • готовност за провеждане на поне три курса

Участието в квалификационния семинар и провеждането на три онлайн-курса се заплащат от Гьоте-институт България наведнъж размер на 1200 лева бруто.

Моля изпратете кандидатурата си с мотивационно писмо и автобиография до 14.02.2021 г. по електронна поща до ръководителката на Езиков отдел г-жа Забине Брахман-Босе, sabine.brachmann-bosse@goethe.de