Сътрудник за регионален проект (20 ч./седмично)

Гьоте-институт България търси

сътрудник за регионалния си проект Медиен инкубатор


за периода от 01.03.2021 до 15.12.2021 (прибл. 20 часа седмично) със заплащане на почасова база.
 

Профил на задачите:

 • Организиране на няколкодневно обучение за журналисти на тема Медийно отразяване на малцинствата – обучението ще се проведе в София;
 • Координиране и съгласуване на дейностите на участващите Гьоте-институти в Югоизточна Европа;
 • Координация на презентирането на проекта в региона: редакторска дейност за уебстраницата на проекта (съдържание, авторски права, преводи), комуникация и социални медии;
 • Създаване на менторска програма за участниците;
 • Изграждане на мрежа на възпитаниците (алумни) на проекта;
 • Организационни дейности в рамките на проекта.

Профил на изискванията:
 
 • Журналистическо образование и професионален опит;
 • Опит в писане и редактиране на текстове;
 • Опит и много добро познаване на дигиталните медии (сайтове и социални медии);
 • Висок афинитет към темата Интеграция и права на малцинствата;
 • Опит в сферата на комуникацията към културни проекти;
 • Отлични организационни и комуникативни умения;
 • Структуриран и организиран метод на работа;
 • Способност за работа в екип и самоувереност;
 • Висока готовност за сътрудничество;
 • Български като майчин език;
 • Много добри познания по английски език (C1)
 • Владеенето на немски език е предимство.
Ние Ви предлагаме:

Със своите 157 института в близо 100 държави Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия, активен по цял свят. Ние популяризираме изучаването на немски език по света и насърчаваме международното културно сътрудничество. Служителите ни допринасят за свързване на хората по света в една жизнена културно-образователна мрежа. Чрез нашите проекти насърчаваме междукултурния диалог и укрепваме разширяването на структурите на гражданското общество.
 
Предлагаме ви разнообразна и насърчаваща идеите работа в институция с международен успех. При нас ще работите в приятелска работна среда, характеризираща се с откритост, многообразие и любознателност. Предлагаме Ви гъвкавост на работното време и работното място.
 
Очакваме вашата кандидатура, независимо от вашата националност, културен, етнически или социален произход, сексуална ориентация, пол, възраст или увреждане. Особено насърчаваме да изпратят документите си кандидати, на които българския или немския език не са майчини, както и кандидати, застрашени от всякакъв вид социална маргинализация. При еднаква квалификация, на кандидатурите от хора с увреждания ще се обърне специално внимание. Моля, изпратете Вашата изчерпателна кандидатура с автобиография, сертификати и евентуални препоръки със заглавие "Media Incubator" до 20 февруари 2021 г. (ден на получаване) в PDF-формат на: deniza.sergeeva@goethe.de

Моля, комплектовайте документите си във файл и го озаглавете с Вашето собствено и фамилно име. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.