Сътрудник за регионален проект

Гьоте-институт България търси

сътрудник за регионалния си проект Академия за изкуствен интелект

за периода от 01.02.21 до 15.12.21 (прибл. 20 часа седмично) със заплащане на почасова база
 
Профил на задачите:
 • Координация на участващите Гьоте-институти и съгласуване на дейностите;
 • Проучване на възможни партньори и съдействие при създаването на партньорска мрежа по темите „изкуствен интелект“ и „етика“;
 • Организиране на различни (дигитални) събития по темата за изкуствения интелект: начално събитие на тема „Изкуствен интелект и етика в Югоизточна Европа“, резиденции, семинари, закриващо събитие;
 • Надзор на екипните партньори от различни страни в Югоизточна Европа;
 • Организационни дейности в рамките на проекта;
 • Редакторски дейности за страницата на проекта по темата изкуствен интелект.

Профил на изискванията:
 • Висок афинитет към интернет като среда и към изкуствения интелект;
 • Отлични организационни и комуникативни умения;
 • Структуриран и организиран начин на работа;
 • Способност за работа в екип и самоувереност;
 • Висока готовност за сътрудничество;
 • Добър стил на писане, журналистически нюх, увереност при редактиране и коригиране на текстове;
 • Добро познаване на често срещаните офис приложения;
 • Много добри познания по английски език (C1);
 • Добро познаване на българския и немския език е предимство;
 • Готовност за участие в командировки.
 
Ние Ви предлагаме:
Със своите 157 института в близо 100 държави Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия, активен по цял свят. Ние популяризираме изучаването на немски език по света и насърчаваме международното културно сътрудничество. Служителите ни допринасят за свързване на хората по света в една жизнена културно-образователна мрежа. Чрез нашите проекти насърчаваме междукултурния диалог и укрепваме разширяването на структурите на гражданското общество.
 
Предлагаме ви разнообразна и насърчаваща идеите работа в институция с международен успех. При нас ще работите в приятелска работна среда, характеризираща се с откритост, многообразие и любознателност. Предлагаме Ви гъвкавост на работното време и работното място.
 
Очакваме вашата кандидатура, независимо от вашата националност, културен, етнически или социален произход, сексуална ориентация, пол, възраст или увреждане. Особено насърчаваме да изпратят документите си кандидати, на които българския или немския език не са майчини, както и кандидати, застрашени от всякакъв вид социална маргинализация. При еднаква квалификация, на кандидатурите от хора с увреждания ще се обърне специално внимание. Моля, изпратете Вашата изчерпателна кандидатура с автобиография, сертификати и евентуални препоръки със заглавие "AI-Application" до 15 януари 2021 г. (ден на получаване) в PDF-формат на: stefka.tsaneva@goethe.de
 
Моля, комплектовайте документите си във файл и го озаглавете с Вашето собствено и фамилно име. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.