Сътрудник на библиотеката и рецепционист (20 часа седмично)

Гьоте-институт България в София търси за периода от 01.02.2021 г. до 31.12.2021 г. на половин работен ден (20 часа седмично)

Сътрудник за регистратурата и библиотеката на института


Основните Ви задължения ще включват
 • Приемане на входящи повиквания, отговаряне на телефонни и електронни запитвания от клиенти (на информационния имейл на института: info-sofia@goethe.de);
 • Каталогизиране и систематизиране на списания с библиотечната програма Koha;
 • Техническа обработка, заемане и връщане на заети библиотечни материали;
 • Включване на потребителски данни в Koha и издаване на (цифрови) потребителски карти;
 • Обработка на запитвания и по-обширни задачи за събирине на информация, включително проучвания на актуални заглавия за постоянно обновяване на библиотечния фонд;
 • Участие в подготовката на събития и качване на информация за тях на уебсайта на института;
 • Участие в процеси на отчисляване на библиотечни материали;
 • Превод на кратки текстове за библиотеката (например Формуляри за регистрация, постове за социалните медии и др.)
 
Вашият профил
 • Много добри познания по български и немски език (минимум ниво B2);
 • Структуриран и организиран начин на работа;
 • Способност за работа в екип и самоувереност;
 • Умение за общуване с хора;
 • Много добри компютърни познания (Windows Office, социални медии);
 • Готовност за допълнително обучение.
 
Какво Ви предлагаме

Със своите 157 института в близо 100 държави Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия, активен по цял свят. Ние популяризираме изучаването на немски език по света и насърчаваме международното културно сътрудничество. Служителите ни допринасят за свързване на хората по света в една жизнена културно-образователна мрежа. Чрез нашите проекти насърчаваме междукултурния диалог и укрепваме разширяването на структурите на гражданското общество.
 
Предлагаме ви разнообразна и насърчаваща идеите работа в институция с международен успех. При нас ще работите в приятелска работна среда, характеризираща се с откритост и многообразие. С предоставените индивидуални възможности за обучение ще продължавате да се развивате професионално и личностно. Условията на работа, включително заплащането, са съобразени с местните стандарти.
 
Очакваме вашата кандидатура, независимо от националност, културен, етнически или социален произход, сексуална ориентация, пол, възраст или увреждане. Особено насърчаваме да изпратят документите си кандидати, на които българският или немският език не са майчини, както и кандидати, застрашени от всякакъв вид социална маргинализация. При еднаква квалификация, на кандидатурите от хора с увреждания ще се обърне специално внимание.

Моля, изпращайте изчерпателни кандидатури – с автобиография, сертификати и препоръки със заглавие "Empfang" до 16 януари 2021 г. в PDF-формат на: samira.zahra@goethe.de 

Моля, комплектовайте документите си в един файл и го озаглавете с Вашето собствено и фамилно име.