Ресурсни центрове

Ресурсните центрове на отдел Сътрудничество в образованието са създадени към регионалните библиотеки в Бургас, Монтана, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Варна и отговарят на потребностите на педагозите. Тук учителите по немски могат да заемат актуални учебници, пособия, помагала и аудиовизуални учебни средства, както и методико-дидактическа литератута. Два пъти седмични се провеждат консултации.

Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, Немска читалня, гр. Варна
dtlsaal@libvar.bg

Регионална библиотека „П. К. Яворов”, гр. Бургас
art@burglib.org

Регионална библиотека „Любен Кара-велов”, Немска читалня, гр. Русе
dls@libruse.bg

Регионална библиотека „Гео Милев”, гр. Монтана
montana_lib@optilinkbg.com

Регионална библиотека „Христо Смирненски”, отдел Чужди езици, гр. Плевен
librarypl@abv.bg

Регионална народна библиотека „Иван Вазов”, Немска читалня, гр. Пловдив
dls@libplovdiv.com

Регионална библиотека „Захарий Княжевски”, гр. Стара Загора
lib@libsz.org