PASCH-проект 2021: CLICKformation

Насърчаване на медийната и информационна грамотност сред учениците


В България повечето ученици още в 1 клас имат мобилен телефон. Това означава, че от най-ранна възраст почти целият дигитален свят им е достъпен. Това предлага много възможности за придобиване на знания, разширяване на учебните умения и обмен на информация. Той обаче крие и опасности, на които в България не не обръща достатъчно внимание в образователния контекст. Фалшивите новини, речта на омразата и кибертормоза, както и защитата на данните и ИТ сигурността са важни явления, с които Гьоте-Институт България би искал да се занимае в сътрудничество с местни партньори по проекта CLICKformation.

Кой може да участва?

Проектът е насочен към ученици от училища PASCH на възраст между 12 и 15 години. Целевата група са около 25 ученици и малка група учители по немски език, които ще бъдат обучени по медийна педагогика и ще бъдат насочени към темата, за да станат важни действащи лица и мултипликатори в тяхното училище.

Протичане на проекта

В паралелни онлайн срещи учениците ще бъдат придружавани при използването на медиите и ще ги документират и обмислят. Проектът се състои от 4 модула за ученици и 2 квалификации за учители:

Модул 1: Социални медии (алгоритми, тормоз, реч на омразата и тролове)
Дати: 12 - 13 март 2021 (4 часа), 26 март 2021 (2 часа)

Онлайн квалификационен уъркшоп за учители по немски език
Дати: 9 - 10 април 2021 (петък 16:30 - 19:30, събота 10:00 - 13:00)
Записване до 01.04.2021 г. на bildung-sofia@goethe.de

Модул 2: Фалшиви новини и манипулации в медии
Дати: 04 – 05 юни 2021  (4 часа), 18 юни 2021 (2 часа)

Модул 3: Защита на данните и ИТ сигурност
Дати: 8 - 9 октомври 2021 (4 часа), 23 октомври 2021 (2 часа)

Модул 4: Wikipedia & Co. - Информация в интернет, плагиатство, достоверност на онлайн източниците
Дати: 12 - 13 ноември 2021 (4 часа), 26 ноември 2021 (2 часа)
 
Всеки модул се състои от две сесии на живо (една за започнаване, въведение в темата и първо интерактивно упражнение; след това задълбочаване, допълнителни упражнения, формиране на група и обяснение на фазата на проекта), последвани от фаза разработване на проекта за проучване и прилагане на темата и накрая финална сесия на живо за презентация на груповите работи, размисъл и дискусия. Планираме подготовката на  материали като листовки или работни листове на немски език.
 
Ако имате интерес, моля попълнете този формуляр за регистрация и го изпратете по имейл на bildung-sofia@goethe.de.
 
Крайният срок за регистрация е 28.02.2021 г.
 
Очакваме Ви!