Ще ти построя град

Ще ти построя град © Илиян Ружин

Ще ти построя град

През ноември 2018 г. около 50 ученици от 19-то СУ "Елин Пелин" в София имаха възможността да се занимаят креативно с немския език. В еднодневен семинар учениците разработиха кратки сцени на теми като „Как си представяш своя град в бъдещето? Какво си пожелаваш? ”, които след това представиха на съучениците си.  Не липсваха и музика и танц, за да се събуди интерес към немския език.
Семинарът беше воден от Каролайн Лойцингер и Фабио Нихаус за erfindenker.

 • Ще ти построя град – Уъркшоп © Гьоте-Институт България
 • Ще ти построя град – Уъркшоп © Гьоте-Институт България
 • Ще ти построя град – Уъркшоп © Гьоте-Институт България
 • Ще ти построя град – Уъркшоп © Гьоте-Институт България
 • Ще ти построя град – Уъркшоп © Гьоте-Институт България
 • Ще ти построя град – Уъркшоп © Гьоте-Институт България
 • Ще ти построя град – Уъркшоп © Гьоте-Институт България
 • Ще ти построя град – Уъркшоп © Гьоте-Институт България
 • Ще ти построя град – Уъркшоп © Гьоте-Институт България

На следващия ден учениците представиха резултатите от семинара пред публика - при тържественото приемане на 19-то Су "Елин Пелин" в световната мрежа „Училищата: партньори за бъдещето“ (PASCH). Те изиграха кратките си сценки за бъдещето: в едната учителка-робот преподаваше на учениците, а  друга беше показано пътуване до Марс. Накрая всички заедно изпяха песента "Ще ти построя град" и танцуваха на припева на песента "Град".
 
 • Ще ти построя град - Представление © Илиян Ружин
 • Ще ти построя град – Представление © Илиян Ружин
 • Ще ти построя град – Представление © Илиян Ружин
 • Ще ти построя град – Представление © Илиян Ружин
 • Ще ти построя град – Представление © Илиян Ружин
 • Ще ти построя град - представление © Илиян Ружин
 • Ще ти построя град – Представление © Илиян Ружин
 • Ще ти построя град – Представление © Илиян Ружин