10 години „Училищата: партньори за бъдещето“

10 години PASCH © PASCH

10 години PASCH

През 2018 г. инициативата „Училищата: партньори за бъдещето“ празнува десет-годишен юбилей.
Към PASCH-мрежата вече принадлежат около 200 училища от цял свят и с това са станали официални партньорски училища на Федерална република Германия. Заедно те образуват едно световно учебно общество. Гьоте-институт подпомага от тях около 600 училища от 120 страни. Инициативата „Училищата: партньори за бъдещето“ (PASCH) е създадена през 2008 г. от Германското министерство на външните работи с целта да изгради мрежа от партньорски училища от цял свят със специална връзка с Германия. Мрежата се координира от Гьоте-институт, Централната служба за училищно дело в чужбина, Германската служба за академичен обмен и Службата за педагогически обмен към Конференцията на министрите на образованието в Германия.
 
Инициативата не само подпомага преподаването на немски език в съответните училища чрез квалификации на учители, но и редово организира ученически състезания, програма за обмен, младежки лагери и курсове и алумни-срещи, за да събуди траен интерес към Германия и немския език. Тази година PASCH празнува 10-годишното си съществуване с многобройни събития в страната и чужбина.
 

Забавно с немски език

Ученици от Средно училище за европейски езици „Св. Константин Кирил Философ“ гр. Русе отпразнуваха 10 годишния юбилей на програмата за партньорски училища с флашмоб в центъра на града. Посредством музика и танц те споделиха радостта и въодушевлението си от изучаването на немски език.
 
В СУЕЕ немски език се изучава като първи и втори чужд език от 1 до 12 клас, а училището е в мрежата на партньорските училища от 2017 г. През юни 2018 г. изучаващите немски език за първи път ще имат възможност да получат международно признат сертификат за уменията си по немски език за нива А1, А2 и В1.
 

 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе 6 © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов
 • Флашмоб в Русе © Снимка: Йордан Бакалов