Нашата концепция за учене
целенасочена, ясно структурирана, разнообразна

Unser Lernkonzept Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Обучението в Гьоте-институт не е просто изучаване на език, а и опознаване на една култура. В личен разговор с Вас и по време на теста за определяне на нивото ще определим Вашите предварителни познания. Заедно ще подберем подходящ за Вас курс. Научете повече за обучението по немски език в Гьоте-институт.

Нашето обучение

 • взема предвид най-новите достижения на науката в областта на ученето и обучението
 • е разнообразно и комуникативно. Говоренето, слушането, четенето и писането се упражняват в ситуации, близки до реалността и с помощта на автентични текстове.
 • е актуално и ориентирано към взаимодействието между различните култури. Темите, свързани с Германия, (интернет-) проектите и задачите за събиране на информация дават многобройно възможности за занимание с немскоезичната култура.
 • от първия час езикът, на който се води обучението, е немски.
 • нашата учебна платформа предлага иновативни и гъвкави възможности за учене.

Нашата курсова система

 • се базира на шестте нива на Общоевропейската езикова рамка. По този начин езиковите умения, които ще придобиете в нашите курсове, са обективно измерими и международно сравними.
 • е единна за целия свят и прозрачна. След приключване на даден курс може гъвкаво да продължите обучението си – на място, в Германия или онлайн.

Нашите преподаватели

 • са специално подготвени да преподават немски като чужд език. За основа на тази подготовка служи програмата за обучение и допълнителна квалификация DLL – Deutsch Lehren Lernen, разработена съвместно от специалисти на Гьоте-институт и учени.
 • имат роден език немски или владеят езика много добре.
 • имат опит в съвместната работа с хора от различни държави и културни среди.
 • непрекъснато получават от нас допълнителна квалификация и по този начин винаги са запознати с най-новите достижения в чуждоезиковото обучение по немски език.
 • редовно ще Ви информират за Вашия напредък и ще ви консултират за това, как е най-добре да продължите да учите.

Нашите изпити по немски език

 • Нашите изпити са международно признати и се приемат като доказателство за квалификация от много работодатели и учебни заведения.
 • Всички изпити за възрастни са сертифицирани от Association of Language Testers in Europe (ALTE) и са отличени с печата за качество Qualitätssiegel Q-Mark.

Нашите предимства

 • Опознайте цялото многообразие на Германия. Заедно с курса по немски език в Гьоте-институт получавате достъп до нашите библиотеки и медиатеки и възможност да участвате в многобройни културни събития.
 • Използвайте нашите безплатни упражнения и предложения за комуникация Deutsch für dich. В Общността на изучаващите немски език ще имате достъп до многобройни интерактивни материали за учене и упражнение и ще можете да обменяте мнения с останалите членове.
Една от най-важните цели на нашата работа е удовлетвореността на нашите клиенти. Поради тази причина прилагаме единна за целия свят система за управление на качеството. Тя гарантира, че езиковите курсове и изпити във всички институти по света се провеждат по единни стандарти.