МИНТ-Курсове

Детето изследовател – MINT

Интегриране на немски език в изучаването на общообразователни и специализирани предмети

Интересуваш ли се от математика, информатика, природни науки или технологии? Искаш ли да следваш природни науки в университет в Германия? Искаш ли да комбинираш чуждоезиковото обучение с останалите учебни предмети?
 
В такъв случай бихме искали да ти представим разнообразни курсове, в които намират отражение актуалните тенденции в чуждоезиковото обучение и които предоставят голямо количество материали.
 
Ще се научиш включително как да формулираш математическо уравнение, как да провеждаш експеримент, как да обясняваш метод, как да попиташ за резултат или да презентираш резултат, как да сравняваш резултатите си от изследванията с други резултати, и всичко това на немски език.

Съвременно и ефективно предметно обучение на немски език

Нашата цел: изучаване на география, изобразително изкуство, математика, информатика, природни науки и технологии на немски език.

Ще можеш да обсъждаш с другите съдържанието на изучавания предмет, да проучваш специализирана информация, да възприемаш специализирана литература, да презентираш теми по предметите, да изготвяш свои собствени текстове по съответната тема, да вземаш различни решения и много други.

Бихме искали да те мотивираме с интересно съдържание на уроците по немски език и в най-добрия случай да създадем езикова основа, върху която да можеш да продължиш да работиш самостоятелно.

За кого?

Деца между 10 и 12 и младежи между 13 и 16 години.

Децата ще работят включително със списанието „Lingo macht MINT“. Интерактивното списание предлага на 12 страници текстове за четене, експерименти и ориентирани към действия задачи. Във фокуса на всеки брой е една централна тема (напр. вода, сол, музика), която обхваща различните МИНТ дисциплини, като по този начин се дава израз на сложността и интердисциплинарното значение на всяка тема.

Младежите ще имат на разположение собствена МИНТ уеб страница. На уеб страницата съдържанието на списанието е изложено по-задълбочено както от тематична, така и от езикова гледна точка. В допълнение към информационни и аудио текстове учениците могат да тестват знанията си и с помощта на кратки и интерактивни гатанки. Младежите в тази възрастова група имат силен афинитет към медиите и използват мобилното онлайн съдържание по-интензивно и за учебни процеси.
 
Съдържанието е достъпно на всички устройства като смартфони и таблети, и може да се използва мобилно и независимо от майчиния език на ученика. Боравенето със съдържанието е интуитивно и не изисква обяснение.

Предпоставки:
  • Общоезикови познания по немски като чужд език: от A2 до B1
  • Интерес към технически въпроси
Продължителност на курса:
60 учебни часа (1 учебен час = 45 минути)

Цена:
520,- BGN (с включена храна и учебни материали)

Дати:
20.07 – 31.07.2020