Разговорни курсове

Goethe-Institut Deutsche Sprache Foto: Getty Images/Juice Images

Целенасочено и тематично

Предлагаме широка палитра от езикови курсове с най-различна тематична насоченост. Интересувате ли се от фирмени курсове? Или искате да учите немски в малка група?

Разговорни курсове

Гьоте-институт предлага курсове по разговорен немски език на нива B2 и C1. В тези курсове ще подобрите говорните си умения като дискутирате по актуални и интересни теми. Темите се избират съвместно с курсистите според интересите на групата.

Ниво В2

В този курс ще подобрите говорните си умения на ниво В2. Вие ще се научите да се изказвате ясно, структурирано и подробно по комплексни проблеми и да използвате подходящи средства за свързване на текст. Вие ще доизградите уменията си в устното изразяване и с това ще разширите речниковия си запас. Вие ще се научите
  • да свързвате и коментирате комплексни текстове на различни теми.
  • да участвате в дискусии по теми от Вашата специалност.
  • да се изказвате спонтанно и плавно в разговори по широк спектър от теми.
  • да разясните гледната си точка и да посочите предимствата и недостатъците на определен проблем.

Ниво С1

В този курс ще подобрите говорните си умения, ако вече имате знания по немски език на високо ниво (В2.2/С1). В курса ще се дискутират актуални събития от политиката, икономиката, културата и обществото.

Вие ще доизградите говорните си умения и ще разширите и диференцирате речниковия си запас. Вие ще се научите
  • да разбирате сложни текстове и тяхното имплицитно значение.
  • да се изказвате спонтанно и плавно по актуални обществени и професионални теми.
  • да се изказвате ясно структурирано и подробно по комплексни проблеми.
  • да използвате съзнателно различни дискурсни стратегии.
Подробности:
15 седмици
1 път седмично
3 уч. ч. на ден
общо 45 уч.ч. по 45 минути
макс. 16 курсисти