Контакт и записване

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Контакт и записване

Интересувате се от някой от нашите курсове или се нуждаете от допълнителна информация? Обадете ни се и си уговорете среща в Бюро курсове, където ще получите индивидуална консултация.

понеделник: 10:00 - 12:00 ч., 14:00 - 16:00 ч.
вторник: 10:00 - 12:00 ч., 14:00 - 16:00 ч.
сряда: 10:00 - 12:00 ч., 14:00 - 16:00 ч.
четвъртък: 10:00 - 12:00 ч., 14:00 - 18:00 ч.
петък: 10:00 - 12:00 ч.
Общоезикови курсове
 • A1: Netzwerk A1, Kursbuch mit 2 Audio-CDs и Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs
 • A2: Netzwerk A2, Kursbuch mit 2 Audio-CDs и Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs
 • B1.1: Netzwerk B1, Kursbuch mit 2 Audio-CDs и Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs
 • B1.2: Mittelpunkt neu B1+ Lehr- und Arbeitsbuch + Audio-CD zum Arbeitsbuch
 • B2.1: Sicher aktuell B2 Lehrbuch и Arbeitsbuch mit Audio- CD или B2.1 Lehr- und Arbeitsbuch
 • B2.2: Sicher aktuell B2 Lehrbuch и Arbeitsbuch mit Audio- CD или B2.2 Lehr- und Arbeitsbuch
 • C1.1: Sicher C1 Lehrbuch и Arbeitsbuch mit Audio- CD или C1.1 Lehr- und Arbeitsbuch
 • C1.2: Sicher C1 Lehrbuch и Arbeitsbuch mit Audio- CD или C1.2 Lehr- und Arbeitsbuch
  * В потвърждението за запазено място ще получите и информация за учебника
TestDaF Vorbereitung
 • Training TestDaF
Младежки курсове
 • JA1.1: Beste Freunde A1/1, Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD
 • JA1.2: Beste Freunde A1/2, Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD
 • JA2.1: Beste Freunde A2/1, Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD
 • JA2.2: Beste Freunde A2/2, Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD
 • JB1.1:  Beste Freunde B1/1, Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD
 • JB1.2: Beste Freunde B1/2, Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD
 • JB1.3: Mit uns B1+, Kurs- und Arbeitsbuch

Kinderkurs 2 (7-8 jährige Kinder ohne Deutschkentnisse)
 • Paul, Lisa & Co Starter, Kursbuch
На следните дати няма да се провеждат занятия
(При изключения ще намерите информация за това при съответния курс):


вт. 01.01.2019 г. - Нова година
нед. 03.03.2019 г. - Национален празник на България
пон. 04.03.2019 г. - Национален празник на България
пет. 29.03. - нед. 31. 03.2019 Годишна конференция на Дружеството на преподавателите по немски език в България
пет. 29.04. - пон. 29.04.2019 г. - Великденска ваканция
ср. 01.05.2019 г. - Ден на труда
пон. 06.05.2019 г. - Гергьовден
пет. 24.05.2019 г. - Ден на българската просвета и култура
03.08.-18.08.2019 Лятна ваканция
пет. 06.09.2019 г. - Ден на Съединението на България
нед. 22.09.2019 г. - Ден на Независимостта на България
пон. 23.09.2019 г. - Ден на Независимостта на България
четв. 03.10.2019 г. - Ден на германското единстви
23.12.2019 г. - 01.01.2020 г. - Коледна ваканция

Важно! Езиковите изпити за TestDaF ще се проведат на следните дати: вт. 12.02., ср. 10.04., четв. 23.05., четв. 18.07, четв. 12.09., вт. 05.11.
В изброените дни курсовете от 9:30 ч. няма да се състоят, с излючение на младежките курсове, които приключват в 11:00 ч.
 1. Курсисти на Гьоте-институт могат да се запишат директно онлайн чрез онлайн-класната стая, без да правят тест за определяне на ниво. Ако не сте били курсист през последните шест месеца и не сте положили изпит за сертификат, трябва да се явите на безплатен тест за определяне на ниво.
 2. След това намерете подходящия за Вас курс и резервирайте място в него онлайн. Ако желаният от Вас курс е запълнен, Ви се предлагат алтернативни курсове на същото ниво.
  • Курсисти на Гьоте-институт в София попълват номера на курсиста.
  • Нови курсисти, които са положили тест за определяне на нивото в Гьоте-институт в София (преди не повече от 6 месеца), попълват номера на курсиста от квитанцията за теста.
  • Участници в изпити на Гьоте-институт попълват датата, на която са положили изпита (преди не повече от 6 месеца).
 3. При успешна резервация в рамките на 1-3 работни дни ще получите имейл с потвърждение и банковата сметка на Гьоте-институт в София.
 4. Таксата за курса се заплаща в рамките на една седмица от датата на потвърждаване на резервацията.
 5. Учебниците не са включени в цената на курса (изкл. курс С2) и се закупуват от курсиста преди започване на курса.
Tестът за определяне на нивото е задължителен за кандидати, които вече имат познания по немски език. Той e безплатен и се състои от писмена и устна част. Резултата получавате писмено от изпитващия, веднага след приключване на теста.

Записването за теста става предварително на тел. 02/ 9390 117 (от понеделник до петък между 09:00 и 15:00 часа). Тестове се провеждат:
понеделник 16:00 – 20:00 ч.  
вторник 14:00 – 18:00 ч.  
сряда 13:00 – 17:00 ч.
четвъртък 13:00 – 17:00 ч.
петък 13:30 – 15:00 ч.   

Работно време на Медийния център

Продължителност: около 1 час

Ако имате въпроси, моля, обърнете се към бюро курсове и изпити.
1. Общи условия
Курсистите трябва да са навършили 16 години до приключване на курса, а курсистите в младежките курсове – 12 години.

2. Taкси 
При записване на курсиста се съобщават таксата на курса и крайния срок за внасянето й. 
При ненавременно плащане курсистът губи правото си на място в курса. 
Таксата за курса включва следните услуги:
 • Обучение
 • Допълнителни материали
 • Удостоверение за завършване на курса при минимум 70% присъствие
 • Ползване на библиотеката съгласно Правилника на библиотеката
 • Ползване на Центъра за самоподготовка
Не са включени таксите за полагане на изпит и цената на учебниците. 
Такси за изпити не се връщат. 
Смяна на курса е възможна след съгласуване с Бюрото за езикови курсове и изпити и при наличие на свободни места. 
Информация за размера на таксите за удостоверения и уверения ще намерите по-долу под точка „Цени“.

3. Отказ
Отказ от курс се заявява писмено в Бюро курсове и изпити най-късно една седмица преди началото на първото занятие. В този случай се удържа административна такса от 20% от цената на курса. Получаването на стипендия или пътуване в чужбина не се признават за основателна причина за отказ от курса. След започване на курса не е възможно връщане на таксата.

4. Записване/ Големина на групите
Записването в курс става след провеждане на входен тест.
Нашите курсове включват най-малко 8 и най-много 18 курсисти. Ако за даден курс няма достатъчно желаещи, курсът може да не се състои. Курсистите могат да се прехвърлят в друг курс или да получат пълния размер на внесената такса.
За всички курсове ниво А1 могат да се запишат курсистите директно в платформата. За всички останали курсове трябва:
 • да бъде въведен номерът от последния курс, проведен в Гьоте-институт София (този курс не трябва да е проведен преди повече от 12 месеца)
 • да бъде представен валиден сертификат за успешно издържан изпит на предхождащото ниво (Goethe-Zertifikat, ÖSD oder TELC) или
 • да бъде преминат тест за определяне на нивото.

5. Задължения на курсистите
Курсистите са длъжни да спазват правилника на института за вътрешния ред.

6. Отговорност на Гьоте-институт
Отговорността на Гьоте-институт и неговите служители се ограничава до предумишлени действия и груба небрежност. Гьоте-институт не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си в резултат на форсмажорни обстоятелства, стачки и други не зависещи от него причини.

7. Защита на личните данни
Курсистът дава съгласието си администрацията на Гьоте-институт да записва и обработва личните му данни по електронен път с цел записване, отчитане и провеждане на курсовете.
Индивидуално обучение и обучение в малки групи Цена в лева за 45 мин.
Индивидуално обучение 45,-
2 до 5 курсиста 47,-
6 до 10 курсиста 52,-

За курсове извън Гьоте-институт допълнително се заплащат: Разходи за градския транспорт
 
Изпити извън редовна сесия Цена в лева
Fit A1 120,-
Fit A2 120,-
Goethe-Zertifikat A1 130,-
Goethe-Zertifikat A2 130,-
Goethe-Zertifikat B1 240,-
Goethe-Zertifikat B2 340,-
Goethe-Zertifikat C1 340,-
Goethe-Zertifikat C2 390,-
 
Изпитите Fit A1 и A2 извън редовната сесия се провеждат с най-малко 10 участници.
Тестове, удостоверения и др. Цена в лева
Тест за определяне на нивото безплатен
Тест за определяне на нивото с изготвяне на писмено удостоверение 30,-
Консултация за учащи в центъра за самоподготовка (45 минути) 15,-
Подготовка за изпит в центъра за самоподготовка (90 минути) 25,-
Полагане на изпит към университет в Германия (за една дата)* 176,-
Полагане на изпит към университета FernUni Hagen (за една дата, 90-120 мин.) 300,-
Допълнително удостоверение за участие в курс 15,-
Удостоверение за положен изпит на Гьоте-институт при изгубен сертификат 30,-
Заверка на копия на сертификат на Гьоте-институт
- до 3 копия
10,-
- от 4 до 10 копия 20,-

* Цената важи за времетраене на изпита до 120 минути. При няколко участника цената се разпределя между тях.

Онлайн регистрация курсове

Mädel und Junge mit Laptop © Goethe-Institut/Sonja Tobias Онлайн регистрация за есенния семестър от 03.09.2019