Контакт и записване

ВАЖНО: Всички курсове в присъствен и полуприсъствен формат през есенния семестър (октомври 2021 - януари 2022) ще се провеждат с онлайн срещи на живо.
Курсистите от присъствените и полуприсъствени курсове през летния семестър - част 2 ще бъдат информирани лично в случай на промени.
С оглед на настоящата ситуация се събразяваме с разпоредбите на българските власти и допринасяме за ограничаване на заразата с коронавируса. 
 

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Контакт и записване

Интересувате се от някой от нашите курсове или се нуждаете от допълнителна информация? Обадете ни се и си уговорете среща в Бюро курсове, където ще получите индивидуална консултация.

понеделник: 10:00 - 12:00 ч., 14:00 - 16:00 ч.
вторник: 10:00 - 12:00 ч., 14:00 - 16:00 ч.
сряда: 11:00 - 13:00 ч., 14:00 - 16:00 ч.
четвъртък: 10:00 - 12:00 ч., 14:00 - 18:00 ч.
петък: 10:00 - 12:00 ч.

 
Общоезикови курсове

•A1: Netzwerk A1 NEU, Kursbuch mit 2 Audio-CDs und Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs, Klett Verlag
• A2: Netzwerk A2 NEU, Kursbuch mit 2 Audio-CDs und Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs, Klett Verlag
• B1: Netzwerk B1 NEU, Kursbuch mit 2 Audio-CDs und Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs, Klett Verlag
• B1.2: Mittelpunkt neu B1+ Lehr- und Arbeitsbuch + Audio-CD zum Arbeitsbuch, Klett Verlag
• B2.1: Sicher ! aktuell B2.1, Kurs- und Arbeitsbuch mit MP3-CD, Huber Verlag
• B2.2 : Sicher ! aktuell B2.2, Kurs- und Arbeitsbuch mit MP3-CD, Huber Verlag
• C1.1: Sicher! C1.1, Kurs- und Arbeitsbuch mit CD-ROM, Huber Verlag
• C1.2: Sicher! C1.2, Kurs- und Arbeitsbuch mit CD-ROM, Huber Verlag

* В потвърждението за запазено място ще получите и информация за учебника.

Общоезикови курсове (половин ниво)
• A1.1: Netzwerk A1.1 NEU, Kursbuch mit 2 Audio-CDs и Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs, Klett Verlag
• A1.2: Netzwerk A1.2 NEU, Kursbuch mit 2 Audio-CDs и Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs, Klett Verlag
• A2.1: Netzwerk A2.1 NEU, Kursbuch mit 2 Audio-CDs и Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs, Klett Verlag
• A2.2: Netzwerk A2.2 NEU, Kursbuch mit 2 Audio-CDs и Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs, Klett Verlag

TestDaF Vorbereitung
• Training TestDaF, изд. Klett

Младежки курсове
• JA1.1: Beste Freunde A1/1, Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD, Hueber Verlag
• JA1.2: Beste Freunde A1/2, Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD, Hueber Verlag
• JA2.1: Beste Freunde A2/1, Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD, Hueber Verlag
• JA2.2: Beste Freunde A2/2, Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD, Hueber Verlag
• JB1.1: Beste Freunde B1/1, Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD, Hueber Verlag
• JB1.2: Beste Freunde B1/2, Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD, Hueber Verlag
• JB1.3: Mit UNS B1+, Kurs- und Arbeitsbuch, Hueber Verlag
• JB2.1: Mit UNS (Lekt. 1-6) Kurs- und Arbeitsbuch, Hueber Verlag
• JB2.2: MIT UNS (Lekt. 7-12) Kurs- und Arbeitsbuch, Hueber Verlag

Kinderkurs 2 (7-8 jährige Kinder ohne Deutschkenntnisse)
• Paul, Lisa & Co. Starter, Kursbuch, Hueber Verlag
Kinderkurs 3 (9-10-jährige Kinder mit Deutschkenntnissen)
• Paul, Lisa & Co. 1, Kursbuch, Hueber Verlag
Kinderkurs 4 (11-12- jährige Kinder mit Deutschkenntnissen)
• Paul, Lisa & Co. 2, Kursbuch, Hueber Verlag

Книжарници:
Klett: София 1574, ул. „Никола Тесла“ №5, сграда BSR 2, ет.4,
(02) 843 20 70; (02) 946 37 75; (02) 946 37 76 , 0886 949 863
Deutsche Bücherstube: ул. Паренсов 29, София, тел. 02 986 1338 или ОНЛАЙН чрез Е-Mail на atlantiskl@tea.bg
Educational Centre, ул. Г.С. Раковски 140, 1000 София, 02 980 90 30
На следните дати няма да се провеждат занятия
(При изключения ще намерите информация за това при съответния курс):


01.01.2021 – Нова година

03.03.2021 – Национален празник на България

30.04.-07.05.21 - Пролетна ваканция

24.05.2021 – Ден на българската просвета и култура

02.08.- 15.08.21 - Лятна ваканция

06.09.2021 – Ден на Съединението на България

22.09.2021 – Ден на Независимостта на България

03.10.2021 – Ден на германското единство

24.12.-02.01.22 - Коледна ваканция
 1. Курсисти на Гьоте-институт могат да се запишат директно онлайн чрез онлайн-класната стая, без да правят тест за определяне на ниво. Ако не сте били курсист през последните шест месеца и не сте положили изпит за сертификат, трябва да се явите на тест за определяне на ниво.
 2. След това намерете подходящия за Вас курс и резервирайте място в него онлайн. Ако желаният от Вас курс е запълнен, Ви се предлагат алтернативни курсове на същото ниво.
  • Курсисти на Гьоте-институт в София попълват номера на курсиста.
  • Нови курсисти, които са положили тест за определяне на нивото в Гьоте-институт в София (преди не повече от 6 месеца), попълват номера на курсиста от квитанцията за теста.
  • Участници в изпити на Гьоте-институт попълват датата, на която са положили изпита (преди не повече от 6 месеца).
 3. Заплащате желания курс или изпит директно с дебитна или кредитна карта. В случай, че нямате такава, ни пишете и ще получите имейл с потвърждение и банковата сметка на Гьоте-институт България.
 4. Учебниците не са включени в цената на курса (изкл. курс С2) и се закупуват от курсиста преди започване на курса.
Tестът за определяне на нивото е задължителен за кандидати, които вече имат познания по немски език. Той е писмен. Получавате резултата по имейл в рамките на два работни дни.

Ще получите имейл с инструкции и код за достъп за теста. 

Към онлайн регистрация

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нашия офис за езикови курсове kundenservice-sofia@goethe.de.
 
1. Област на приложение на Общите условия
1.1 Общите условия важат за всички екстензивни, интензивни и суперинтензивни курсове на Гьоте-институт България.
1.2 С Общите условия може да се запознаете в Гьоте-институт или на интернет страницата www.goethe.de/sofia, за което курсистът бива информиран при записване. Чрез заплащането на таксата за курса, курсистът сключва с Гьоте-институт България договор за провеждането на курс по немски език (по-долу: договор) и същевременно потвърждава, че е запознат с Общите условия.
 
2. Общи условия
Курсистите трябва да са навършили 16 години до приключване на курса, а курсистите в младежките курсове – 12 години.
 
3. Такси
При записване на курсиста се съобщават (писмено или устно) таксата за курса и крайния срок за внасянето й. 
При ненавременно плащане курсистът губи правото си на място в курса.
Таксата за курса включва следните услуги:
 • Обучение
 • Допълнителни материали
 • Удостоверение за завършване на курса при минимум 70% присъствие
 • Ползване на библиотеката на Гьоте-институт България съгласно Правилника на библиотеката
 • Ползване на Медийния център
Не са включени таксите за полагане на изпит и цената на учебниците.
Такси за изпити не се връщат.
Смяна на курса е възможна след съгласуване с Бюрото за езикови курсове и изпити и при наличие на свободни места.
Информация за размера на таксите за удостоверения и уверения ще намерите по-долу под точка „Цени“.
 
4. Отказ
4.1 Отказ от курс се заявява писмено в Бюро курсове и изпити най-късно една седмица преди началото на първото занятие. В този случай се удържа административна такса от 20% от цената на курса. Получаването на стипендия или пътуване в чужбина не се признават за основателна причина за отказ от курса. След започване на курса не е възможно връщане на таксата.
4.2 Право на промени: В случай на форсмажорни, извънредни обстоятелства или събития или при промяна на вече налични такива обстоятелства или събития, върху които Гьоте-институт няма влияние (например безредици, военни или терористични действия, природни катастрофи, епидемии, пандемии, законови забрани и/или карантинни мерки и др.), Гьоте-институт България си запазва правото да предлага на курсистите промени в курса (например по отношение на времето или мястото на провеждане). В този случай към курсистите се отправя ново предложение с молба в определен срок да съобщят дали приемат промените или желаят да прекратят договора. Ако курсист прекрати договора, възможно е да се направи обратно плащане (респ. пропорционално приспадане на част от таксата съобразно състоянието на предоставената услуга).
 
5. Записване/ Големина на групите
Записването в курс става след провеждане на входен тест.
Нашите присъствени курсове включват най-малко 8 и най-много 18 курсисти.
Ако за даден курс няма достатъчно желаещи, курсът може да не се състои. Курсистите могат да се прехвърлят в друг курс или да получат пълния размер на внесената такса.
За всички курсове ниво А1 курсистите могат да се запишат директно в платформата. За всички останали курсове трябва:
 • да бъде въведен номерът на курсиста от последния курс, проведен в Гьоте-институт България (този курс не трябва да е проведен преди повече от 12 месеца)
 • да бъде представен валиден сертификат за успешно издържан изпит на предхождащото ниво (Goethe-Zertifikat, ÖSD или TELC), проведен преди не повече от 2 години
 • да бъде преминат тест за определяне на нивото, проведен преди не повече от 6 месеца 
 
6. Задължения на курсистите
Курсистите са длъжни да спазват Правилника за вътрешния ред на Института.
 
7. Хоспитации
По време на курса ръководството на Езиковия отдел осъществява хоспитации с цел гарантиране на качеството.
 
8. Отговорност на Гьоте-институт
Отговорността на Гьоте-институт и на неговите служители се ограничава до предумишлени действия и груба небрежност. Гьоте-институт не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си в резултат на форсмажорни обстоятелства, стачки и други независещи от него причини.
 
9. Защита на личните данни
Курсистът дава съгласието си администрацията на Гьоте-институт да записва и обработва личните му данни по електронен път с цел записване, отчитане и провеждане на курсовете съгласно насоките на действащия Общ регламент за защита на данните.
Индивидуално обучение и обучение в малки групи Цена в лева за 45 мин.
Индивидуално обучение 45,-
2 до 5 курсиста 47,-
6 до 10 курсиста 52,-

За курсове извън Гьоте-институт допълнително се заплащат: Разходи за градския транспорт
 
Изпити извън редовна сесия Цена в лева
Fit A1 120,-
Fit A2 120,-
Goethe-Zertifikat A1 130,-
Goethe-Zertifikat A2 130,-
Goethe-Zertifikat B1 240,-
Goethe-Zertifikat B2 340,-
Goethe-Zertifikat C1 340,-
Goethe-Zertifikat C2 390,-
 
Изпитите Fit A1 и A2 извън редовната сесия се провеждат с най-малко 10 участници.
Тестове, удостоверения и др. Цена в лева
Тест за определяне на нивото 15,-
Тест за определяне на нивото с изготвяне на писмено удостоверение 30,-
Консултация за учащи в центъра за самоподготовка (45 минути) 15,-
Подготовка за изпит в центъра за самоподготовка (90 минути) 25,-
Полагане на изпит към университет в Германия (за една дата)* 176,-
Полагане на изпит към университета FernUni Hagen (за една дата, 90-120 мин.) 300,-
Допълнително удостоверение за участие в курс 15,-
Удостоверение за положен изпит на Гьоте-институт при изгубен сертификат 30,-
Заверка на копия на сертификат на Гьоте-институт
- до 3 копия
10,-
- от 4 до 10 копия 20,-

* Цената важи за времетраене на изпита до 120 минути. При няколко участника цената се разпределя между тях.
 1. Семейна отстъпка, ако няколко члена на едно семейство посещават едновременно курс; единият член на семейството плаща пълната такса за курса, другият член на семейството получава 15% отстъпка за по-евтиния формат на курса;
 2. Отстъпка за лоялност за курсисти, които са завършили успешно 5 курса в Goethe-Institut - 10% отстъпка за всеки следващ курс
 
Моля, свържете се с Бюро езикови курсове и изпити, за да получите код за отстъпка преди записването.

Онлайн регистрация курсове

Онлайн регистрация за курсовете от есенния семестър 2021.
На 7. септември в 9:00 ч. започва записването за курсовете от октомври. Съгласно новата Заповед на Министерство на здравеопазването за ограничаване на Корона вируса, всички курсове ще се провеждат онлайн.