Място на провеждане на курса

Във връзка с променени обстоятелства относно отдаването под наем на настоящата сграда от 01.02.2019 г. курсовете и изпитите на Гьоте-институт България няма да се провеждат на ул. „Г. Бенковски“ 11. Курсовете на Гьоте-институт България временно ще се провеждат на различни адреси:

  • Административна сграда на Гьоте-институт България, ул. „Будапеща“ 1, София 1000
  • ФНТС (Федерация на научно-техническите съюзи), ул. „Г. С. Раковски“ 108, София 1000  
  • Project Lab, бул. „Мария Луиза“ 58, София 1202

Разпределение на Есенните курсове (25.09.2020-30.01.2021)

Сутрешни курсове

Курс / уч.ч Време Място
A1 EXT
120 уч.ч
пон., ср.  9:30 – 13:00
 
ул. „Раковски“ 108, София
A1.1 EXT
60 уч.ч.
вт., четв. 8:00 – 09:00
 
ул. „Будапеща“ 1, София
A1.2 EXT
60 уч.ч.
вт., четв. 10:00 – 11:30
 
ул. „Будапеща“ 1, София
A2 EXT
120 уч.ч.
вт., четв. 9:30 – 13:00
 
ул. „Раковски“ 108, София
B1.1 INT
90 уч.ч.
пон. – четв.  9:30 – 13:00 Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
B1.1
Полуприсъствен
120 уч.ч.
Присъствени часове:
пет.  9:30 – 13:00
ул. „Раковски“ 108, София
B1.2 EXT
90 уч.ч.
пон, ср. 9:30 – 12:00 ул. „Будапеща“ 1, София
B1.2 INT
90 уч.ч.
пон. – четв.  9:30 – 13:00 Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
B2.1 EXT
90 уч.ч.
вт., четв. 9:30 – 12:00 ул. „Будапеща“ 1, София
B2.1 EXT
Паралелен
90 уч.ч.
вт., четв. 9:30 – 12:00 Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
B2.2 EXT
90 уч.ч.
пон., ср. 9:30 – 12:00 ул. „Будапеща“ 1, София
C1.1 EXT
90 уч.ч.
пон., ср. 9:30 – 12:00 ул. „Раковски“ 108, София
A1.1 Juku 
60 уч.ч.
вт., четв. 9:15 – 10:45 ул. „Раковски“ 108, София
A1.1 Juku 
60 уч.ч.
вт., четв. 10:00 – 11:30 ул. „Раковски“ 108, София
A1.2 Juku
60 уч.ч.
вт., четв. 11:00 – 12:30 ул. „Раковски“ 108, София
A2.1 Juku
60 уч.ч.
пон., ср. 9:15 – 10:45 ул. „Раковски“ 108, София
A2.1 Juku
60 уч.ч.
вт., четв. 7:45 – 09:15 ул. „Будапеща“ 1, София
A2.2 Juku
60 уч.ч.
пон., ср. 11:00 – 12:30 ул. „Раковски“ 108, София

Следобедни курсове

 
Курс / уч.ч Време Място
A1.2 EXT
Полуприсъствен
120 уч.ч.
Присъствени часове:
вт., четв.  14:30 – 16:00
 
ул. „Раковски“ 108, София
A2 EXT
120 уч.ч.
пон., ср. 14:15 – 17:45 Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
A2.1 EXT
60 уч.ч.
вт., четв. 14:15 – 15:45 ул. „Будапеща“ 1, София
A2.2 EXT
60 уч.ч.
вт., четв. 16:15 – 17:45 ул. „Будапеща“ 1, София
B1.1 EXT
120 уч.ч.
вт., четв. 14:15 – 17:45 Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
B1.2 EXT
90 уч.ч.
пон., ср. 14:30 – 17:00 Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
B2.2 EXT
90 уч.ч.
вт., четв. 14:30 – 17:00 Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
C1.1 EXT
90 уч.ч.
пон., ср. 14:30 – 17:00 ул. „Раковски“ 108, София
A1.1 Juku 
60 уч.ч.
пон., ср. 14:15 – 15:45 ул. „Раковски“ 108, София
A1.1 Juku 
60 уч.ч.
пон., ср. 16:00 – 17:30 ул. „Раковски“ 108, София
A1.2 Juku
60 уч.ч.
Mo., Mi. 16:00 – 17:30 ул. „Раковски“ 108, София
A2.1 Juku
60 уч.ч.
вт., четв. 14:15 – 15:45 ул. „Раковски“ 108, София
A2.2 Juku
60 уч.ч.
вт., четв. 16:00 – 17:30 ул. „Раковски“ 108, София
B1.1 Juku
60 уч.ч.
пет. 14:15 – 17:45 ул. „Раковски“ 108, София
Kiku 2 (2-ра част)
45 уч.ч.
вт., четв. 17:00 – 18:30 ул. „Раковски“ 108, София

Вечерни курсове

Курс / уч.ч Време Място
A1 EXT
120 уч.ч.
пон., ср. 18:00 – 20:30
съб. 9:00 – 10:30
Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
A1 EXT
Полуприсъствен
120 уч.ч.
Присъствени часове:
пон., ср. 19:00 – 20:30
ул. „Раковски“ 108, София
А2 EXT
120 уч.ч.
вт., четв. 18:00 – 20:30
съб. 11:00 – 12:30
Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
B1.1 EXT
120 уч.ч.
вт., четв. 18:00 – 20:30
съб. 11:00 – 12:30
Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
B1.2 EXT
90 уч.ч.
вт., четв. 18:00 – 20:30 ул. „Будапеща“ 1, София
B2.1 EXT
90 уч.ч.
пон., ср. 18:00 – 20:30 ул. „Будапеща“ 1, София
B2.1 INT
Полуприсъствен
90 уч.ч.
Присъствени часове:
пон., пет. 18:00 – 20:30
ул. „Раковски“ 108, София
B2.2 INT
Полуприсъствен
90 уч.ч.
Присъствени часове:
пон., пет. 18:00 – 20:30
ул. „Раковски“ 108, София

Петъчни и съботно-неделни курсове

Курс/уч.ч. Време Място
KiKu 1
Hans Hase
45 уч.ч.
съб. 10:00 – 12:30 ул. „Будапеща“ 1, София
KiKu 2 (1-ва част)
45 уч.ч.
съб. 13:00 – 15:30 ул. „Будапеща“ 1, София
KiKu 3 (1-ва част)
45 уч.ч.
съб. 13:00 – 15:30 ул. „Будапеща“ 1, София
KiKu 3 (1-ва част)
45 уч.ч.
съб. 16:00 – 18:30 ул. „Раковски“ 108, София
KiKu 4 (1-ва част)
45 уч.ч.
съб. 10:00 – 12:30 ул. „Будапеща“ 1, София
B1.1 EXT 
120 уч.ч.
пет. 17:00 – 20:30
съб. 14:00 – 17:30
Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
B1.1 Juku 
60 уч.ч.
пет. 10:00 – 11:30
съб. 9:00 – 10:30
Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
B1.2 Juku 
60 уч.ч.
съб. 9:00 – 12:30 ул. „Раковски“ 108, София
B1.3 Juku (1-ва част) 
60 уч.ч.
съб. 13:00 – 16:30 ул. „Раковски“ 108, София
B1.3 Juku (2-ра част) 
60 уч.ч.
съб. 13:00 – 16:30 ул. „Раковски“ 108, София
TestDaF
Подготвителен
курс
48 уч.ч.
съб. 9:00 – 14:00 ул. „Будапеща“ 1, София
TestDaF
Подготвителен
курс
48 уч.ч.
съб. 9:00 – 14:00 ул. „Будапеща“ 1, София
B2.1 EXT 
90 уч.ч.
нед. 9:00 – 14:00 ул. „Раковски“ 108, София
B2.2 EXT 
90 уч.ч.
нед. 9:00 – 14:00 Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София
C1.1 EXT
90 уч.ч.
нед. 9:00 – 14:00 ул. „Раковски“ 108, София
C1.2 EXT
90 уч.ч.
нед. 9:00 – 14:00 Проджект Лаб, бул. „Мария Луиза“ 58, София