Специализирани курсове

Специализирани курсове, Гьоте-институт България Снимка: © Getty Images

Целенасочено и тематично

Предлагаме широка палитра от езикови курсове с най-различна тематична насоченост. Интересувате ли се от фирмени курсове? Или искате да учите немски в малка група?

Специализирани курсове

Гьоте-институт предлага курсове по разговорен немски език на нива B2 и C1. В тези курсове ще подобрите говорните си умения като дискутирате по актуални и интересни теми. Темите се избират съвместно с курсистите според интересите на групата.

Ниво В2

В този курс ще подобрите говорните си умения на ниво В2. Вие ще се научите да се изказвате ясно, структурирано и подробно по комплексни проблеми и да използвате подходящи средства за свързване на текст. Вие ще доизградите уменията си в устното изразяване и с това ще разширите речниковия си запас. Вие ще се научите
 • да свързвате и коментирате комплексни текстове на различни теми.
 • да участвате в дискусии по теми от Вашата специалност.
 • да се изказвате спонтанно и плавно в разговори по широк спектър от теми.
 • да разясните гледната си точка и да посочите предимствата и недостатъците на определен проблем.

Ниво С1

В този курс ще подобрите говорните си умения, ако вече имате знания по немски език на високо ниво (В2.2/С1). В курса ще се дискутират актуални събития от политиката, икономиката, културата и обществото.

Вие ще доизградите говорните си умения и ще разширите и диференцирате речниковия си запас. Вие ще се научите
 • да разбирате сложни текстове и тяхното имплицитно значение.
 • да се изказвате спонтанно и плавно по актуални обществени и професионални теми.
 • да се изказвате ясно структурирано и подробно по комплексни проблеми.
 • да използвате съзнателно различни дискурсни стратегии.
Подробности:

• 15 седмици
• Един път седмично
• 3 уч. ч. на ден
• общо 45 уч.ч. по 45 минути
• макс. 16 курсисти
Искате да увеличите шансовете си за по-добро кариерно развитие, като разширите знанията и уменията си по немски език? Нашият курс Бизнес комуникация Ви предоставя най-добрата възможност за това.

Подробности:

• 15 седмици
• едно занятие седмично
• 3 учебни часа на занятие
• общо 45 учебни часа по 45 минути
• ниво В2 – С1
• макс. 14 курсисти в група 

Учебни цели:
 • Запознаване с езиковите особености на бизнес комуникацията (стандартни, електронни, осведомителни писма, напомнителни покани за изпълнение на задължения, оферти, поръчки и др.)
 • Работа с текст: договори, съобщения за освобождаване от длъжност, молби за напускане на работа, опровержения
 • Участие в разговори при продажби, даване на консултации, водене на преговори
 • Изготвяне, представяне и обсъждане на фирмени и продуктови презентации
Интересува ли Ви какво се случва понастоящем в Германия? Ще обсъждаме заедно актуални теми и събития, които вълнуват хората там. Така ще се запознаете с автентичния немски език от най-важните немскоезични медии.

Всяко занятие разработва различна тема. В курса ще работите с текстове, ще гледате видеоклипове или ще споделяте Ваши преживявания. В хода на обмяната на мнения ще установите какво е различно в Германия и откъде произтичат разликите. Така ще опознаете страната и хората в Германия по-добре и ще можете да работите по-успешно с тях.

Подробности:

• 15 седмици
• едно занятие седмично
• 3 учебни часа на занятие
• общо 45 учебни часа по 45 минути
• ниво С1 – С2
• макс. 12 курсисти в група

Учебни цели:
 • Извличане на основна информация от автентични текстове и новинарски емисии
 • Разширяване на словния запас на политическа и икономическа тематика
 • Трениране на уменията за говорене и участие в дискусии