Стипендии

Президентски стипендии (стипендии в Берлин за курсисти от ниво B2.2, навършили 18 години)

През 2017 г. Гьоте-институт за седми път раздава две стипендии. За тази двуседмична стипендиантска програма каним 20 курсиста от езиковите курсове на Гьоте-институт от 8 страни на югоизточна Европа за десетдневен престой в Берлин. Програмата се състои от езиков курс и от една многообразна съпътстваща програма.
 
Гьоте-институт поема разходите за пътуването, храната, нощувките, здравната застраховка и съпътстващата програма.
 
Двете президентски стипендии тази година спечелиха:
Джем Фаранджа и Ирена Гьокова
 
Поздравяваме ги най-сърдечно!
 

Премиални стипендии за курсисти

Всяка година се раздават премиални стипендии на курсисти, които са участвали в няколко курса в Гьоте-институт в София и са особено ангажирани в езиковите часове.
 
Стипендията включва разходите по обучението в четириседмичен интензивен курс в един от институтите в Германия, както и разходите за нощувки, храна и част от пътните разходи.

Спечелилите тазгодишните премиални стипендии, ще намерите тук.

 
Поздравяваме ги най-сърдечно!
 

Езикови курсове в Германия за служителите в европейските институции и висши държавни служители

Външно министерство на Германия и Гьоте-институт канят по програмата „Европейска мрежа немски език” на ексклузивен езиков курс по немски език в Германия висши служители от европейските институции и висши държавни служители от страните-членки на ЕС и от други страни.

Програмата „Европейска мрежа немски език” обхваща както общи интензивни езикови курсове, така и специализирани курсове на политически и икономически теми с разнообразна съпътстваща програма.
 
По време на едно- и двуседмичните курсове в Германия и отчасти в Брюксел участниците могат да задълбочат знанията си по немски език, да тренират говорни техники по различни теми и да се запознаят с Германия. В рамките на курса ще се срещнат с представители на политиката, културата и икономиката, както и от различни министерства.
 
Допълнителна информация за програмата „Европейска мрежа немски език” ще намерите тук