Търсачка на курсове Дати и цени

Тук можете да намерите информация за датите и цените за пролетния семестър 2018 (записване от 08.01.2018 г.)

Ново сред предложенията ни

Комбинирани курсове на ниво В1.1
Иновативна форма на обучение, при която едната половина от учебните часове се провеждат като присъствена фаза веднъж седмично , а другата половина от учебните часове се провеждат онлайн от вкъщи или от работното място .Онлайн часовете са туторирани в учебната платформа на Гьоте-институт. Тази форма на обучение е подходяща за лица , които са силно мотивирани да учат немски език, но не могат да посещават често учебните занятия в Гьоте-институт.
 
Младежки курс В1.3
Този курс е подходящ за младежи, които вече са усвоили основното ниво на владеене на немски език и желаят да продължат да изучават езика, но все още не са достигнали необходимата възраст за нашите курсове за възрастни. В курса са засегнати теми, които са подходящи и интересни за младежите и се набляга на развитието на комуникативните способности по немски език.
 
 
курс ниво дата място на курса Цена

A1r

17 Седмици A1 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 7:30 часа - 9:00 часа
Вт 7:30 часа - 9:00 часа
Ср 7:30 часа - 9:00 часа
Чт 7:30 часа - 9:00 часа
Гьоте-институт 690 лева продължи

A1s

17 Седмици A1 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 9:30 часа - 13:00 часа
Ср 9:30 часа - 13:00 часа
Гьоте-институт 690 лева продължи

A1v

17 Седмици A1 02.10.2017 - 27.01.2018
Пн 18:00 часа - 20:30 часа
Ср 18:00 часа - 20:30 часа
Сб 9:00 часа - 10:45 часа
Гьоте-институт 690 лева продължи

A1y

17 Седмици A1 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 14:15 часа - 17:45 часа
Ср 14:15 часа - 17:45 часа
Гьоте-институт 690 лева продължи

A1V (паралелен курс)

17 Седмици A1 02.10.2017 - 24.01.2018
Вт 17:00 часа - 20:30 часа
Чт 17:00 часа - 20:30 часа
Гьоте-институт 690 лева продължи

A2r

17 Седмици A2 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 7:30 часа - 9:00 часа
Вт 7:30 часа - 9:00 часа
Ср 7:30 часа - 9:00 часа
Чт 7:30 часа - 9:00 часа
Гьоте-институт 690 лева продължи

A2w

17 Седмици A2 02.10.2017 - 27.01.2018
Пн 18:00 часа - 20:30 часа
Ср 18:00 часа - 20:30 часа
Сб 9:00 часа - 10:45 часа
Гьоте-институт 690 лева продължи

A2y

17 Седмици A2 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 14:15 часа - 17:45 часа
Чт 14:15 часа - 17:45 часа
Гьоте-институт 690 лева продължи

A2s

17 Седмици A2 02.10.2017 - 23.01.2018
Вт 9:30 часа - 13:00 часа
Чт 9:00 часа - 13:00 часа
Гьоте-институт 690 лева продължи

B1.1r

17 Седмици B1.1 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 7:30 часа - 9:00 часа
Вт 7:30 часа - 9:00 часа
Ср 7:30 часа - 9:00 часа
Чт 7:30 часа - 9:00 часа
Гьоте-институт 690 лева продължи

B1.1s

17 Седмици B1.1 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 9:30 часа - 13:00 часа
Ср 9:30 часа - 13:00 часа
Гьоте-институт 690 лева продължи

B1.2s

17 Седмици B1.2 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 9:30 часа - 12:00 часа
Ср 9:30 часа - 12:00 часа
Гьоте-институт 540 лева продължи

B1.2u

17 Седмици B1.2 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 14:30 часа - 17:00 часа
Ср 14:30 часа - 17:00 часа
Гьоте-институт 540 лева продължи

B2.1s

17 Седмици B2.1 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 9:30 часа - 12:00 часа
Ср 9:30 часа - 12:00 часа
Гьоте-институт 540 лева продължи

B2.1v

17 Седмици B2.1 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 18:00 часа - 20:30 часа
Ср 18:00 часа - 20:30 часа
Гьоте-институт 540 лева продължи

B2.1S (паралелен курс)

17 Седмици B2.1 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 9:30 часа - 12:00 часа
Ср 9:30 часа - 12:00 часа
Гьоте-институт 540 лева продължи

B2.2r

17 Седмици B2.2 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 7:30 часа - 9:00 часа
Ср 7:30 часа - 9:00 часа
Пт 7:30 часа - 9:00 часа
Гьоте-институт 540 лева продължи

B2.2s

17 Седмици B2.2 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 9:30 часа - 12:00 часа
Пт 9:00 часа - 12:00 часа
Гьоте-институт 540 лева продължи

B2.2u

17 Седмици B2.2 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 14:30 часа - 17:00 часа
Ср 14:30 часа - 17:00 часа
Гьоте-институт 540 лева продължи

C1.1u

17 Седмици C1.1 02.10.2017 - 24.01.2018
Пн 14:30 часа - 17:00 часа
Ср 14:30 часа - 17:00 часа
Гьоте-институт 540 лева продължи
1 2 3 4 5 6