Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Goethe-Test PRO Немски език за професията Снимка: Colourbox

Желаете ...

  • във връзка с личното Ви професионално израстване: Да прецените реално своето ниво на владеене на езика / да получите съвети и идеи за надграждащо обучение и подходящи езикови курсове
  • Като фирма-работодател: Да проверите езиковите знания и умения на кандидатите за работа и на сътрудниците си / да установите напредъка от обучението / да създадете достоверна основа за надграждащи обучителни форми

Goethe-Test PRO – ясни и точни резултати в рамките на само 60 минути!

Независимо дали става въпрос за личната професионална кариера или за конкурентноспособността на цялото предприятие: Успехът не идва от само себе си. Успехът се основава на доверието. А доверие възниква, когато се говори на един и същ език. Така че въпросът е: Колко добър е немският Ви език? Какви езикови знания и умения притежават Вашите настоящи и бъдещи сътрудници?

Goethe-Test PRO: Немски език за професията дава отговор на тези въпроси. Нашият компютърен тест по немски език установява бързо и надеждно нивото на компетентност в уменията слушане и четене на работното място.

Индивидуален и достоверен

С помощта на модерна технология Goethe-Test PRO установява индивидуалното езиково ниво в рамките на 60 до 90 минути. Всички участници стартират от едно и също начално равнище. В процеса на тестуване програмата избира всяка следваща задача въз основа на отговора на предходната и по този начин се приспособява оптимално към съответното езиково ниво. В този смисъл неиздържали теста няма: резултатът, включително удостоверение и изчерпателно описание на постигнатото ниво, са налице  непосредствено след теста и предоставят при необходимост идеална база за вземане на решения, например за последващи обучителни дейности.
 
Goethe-Test PRO дава възможност за гъвкаво приложение: навсякъде по света в нашите изпитни центрове или на място във Вашата фирма. Тестът ползва методиката на добре известния Business Language Testing Service (BULATS) и се основава на Общата Европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Вашият път към нас

Вие искате точна преценка на Вашата собствена езикова компетентност или на тази на Вашите сътрудници вместо неясни предположения? В такъв случай се свържете директно с нас. Ние ще Ви изготвим необвързваща оферта и ще Ви съдействаме при подготовката и провеждането на теста.
С удоволствие ще Ви дадем компетентен съвет при планирането на подходящо надграждащо обучение и фирмени езикови курсове.

Фирмени курсове

Примерен тест

Пробвайте безплатно и се убедете сами: 

Контакт

За друга информация и предложения, моля обърнете се към нас на адрес
Забине Брахман-Босе
sabine.brachmann-bosse@goethe.de

Goethe-Test PRO