Goethe-Test PRO:
Немски език за професията

Goethe-Test PRO Немски език за професията Снимка: Colourbox

Желаете ...

  • във връзка с личното Ви професионално израстване: Да прецените реално своето ниво на владеене на езика / да получите съвети и идеи за надграждащо обучение и подходящи езикови курсове
  • Като фирма-работодател: Да проверите езиковите знания и умения на кандидатите за работа и на сътрудниците си / да установите напредъка от обучението / да създадете достоверна основа за надграждащи обучителни форми

Goethe-Test PRO – ясни и точни резултати в рамките на само 60 минути!

Независимо дали става въпрос за личната професионална кариера или за конкурентноспособността на цялото предприятие: Успехът не идва от само себе си. Успехът се основава на доверието. А доверие възниква, когато се говори на един и същ език. Така че въпросът е: Колко добър е немският Ви език? Какви езикови знания и умения притежават Вашите настоящи и бъдещи сътрудници?

Goethe-Test PRO: Немски език за професията дава отговор на тези въпроси. Нашият компютърен тест по немски език установява бързо и надеждно нивото на компетентност в уменията слушане и четене на работното място.

Индивидуален и достоверен

С помощта на модерна технология Goethe-Test PRO установява индивидуалното езиково ниво в рамките на 60 до 90 минути. Всички участници стартират от едно и също начално равнище. В процеса на тестуване програмата избира всяка следваща задача въз основа на отговора на предходната и по този начин се приспособява оптимално към съответното езиково ниво. В този смисъл неиздържали теста няма: резултатът, включително удостоверение и изчерпателно описание на постигнатото ниво, са налице  непосредствено след теста и предоставят при необходимост идеална база за вземане на решения, например за последващи обучителни дейности.
 
Goethe-Test PRO дава възможност за гъвкаво приложение: навсякъде по света в нашите изпитни центрове или на място във Вашата фирма. Тестът ползва методиката на добре известния Business Language Testing Service (BULATS) и се основава на Общата Европейска езикова рамка.

Вашият път към нас

Вие искате точна преценка на Вашата собствена езикова компетентност или на тази на Вашите сътрудници вместо неясни предположения? В такъв случай се свържете директно с нас. Ние ще Ви изготвим необвързваща оферта и ще Ви съдействаме при подготовката и провеждането на теста.
С удоволствие ще Ви дадем компетентен съвет при планирането на подходящо надграждащо обучение и фирмени езикови курсове.

Фирмени курсове