Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Вие Желаете …

 • да посещавате подготвителен колеж (Studienkolleg) в Германия
 • да живеете и работите в Германия
 • да удостоверите Вашите знания на ниво B1
 • да получите официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat B1 е изпит по немски език за младежи и възрастни. Той удостоверява самостоятелно използване на немския език и съответства на трето ниво (В1) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Изпитни дати

185 лева / 150 лева за възрастни курсисти
185 лева / 100 лева за младежи курсисти

Време и място
Записване
до
Получаване на сертификати
от
вт 12.06.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
сб 02.06.2018 пн 09.07.2018
пет 20.07.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
сб 10.07.2018 пн 20.08.2018
вт 11.09.2018
версия за младежи
Гьоте-институт
ул. Г. Бенковски 11
1000 София
вт 01.09.2018 пн 24.10.2018
пет 21.09.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
вт 11.09.2018 пн 15.10.2018

Протичане на изпита:

Писмен изпит:
09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
09:15 - 10:20 четене (65 мин.)
10:20 - 10:35 почивка (15 мин.)
10:35 - 11:15 слушане (40 мин.)
11:15 - 11:30 почивка (15 мин.)
11:30 - 12:30 писане (60 мин.)

Часове за подготовка на устен изпит: от 13:00 ч.
Консултации и записване

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че …

 • можете да разбирате същественото, когато се използва ясен книжовен език и когато става дума за познати теми като работата, училището, свободното време и др.
 • можете да се справяте с повечето ситуации, които биха могли да възникнат при пътуване в районите, където се говори немски език.
 • можете просто и свързано да се изказвате по познати теми и въпроси, свързани с личните Ви интереси.
 • можете да разказвате за събития и случки, мечти, надежди и цели и да давате обосновки или становища относно планове и възгледи.

Изисквания

 • За Goethe-Zertifikat В1 за младежи се препоръчва възраст над 12 години
 • За Goethe-Zertifikat В1 за възрастни се препоръчва възраст над 16 години
 • Goethe-Zertifikat В1 изисква езикови познания на трето ниво (В1) от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).
 • За достигането а това ниво са необходими от 350 до 600 учебни часа по 45 минути, в зависимост от предварителните знания и уменията за учене.